Ny udligningsordning i bero

Udskrivelsen af valget betyder stop for nye initiativer, som var forudsat behandlet på Inatsisartut, herunder rammes indførelsen af en ny, midlertidig udligningsordning for 2015.

Modellen for udligningsordningen byggede blandt andet på to ændringer i skattelovgivningen, som nu ikke kan realiseres som forudsat.

Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender har derfor meddelt kommunerne, at Naalakkersuisut i henhold til lovgivningen kun kan træffe de mest nødvendige beslutninger, således landet ikke sættes i stå.

Det medfører, at beslutningen om en midlertidig udligningsmodel for 2015 ikke kan gennemføres.

Derfor vil kommunerne for 2015 modtage bloktilskud, udligning, a’conto personskat, selskabs- og udbytteskat efter de hidtil gældende regler og aftaler.

Det betyder i praksis, at beløbet fra udligning 2015 beregnes efter de samme principper som udligningen for 2014.

Tilsvarende udgøres bloktilskuddet for 2015 af den samme bevilling og fordeling af bloktilskuddet som i 2014.

Dette sker ud fra den vedtagne finanslov for 2014 og den midlertidige inatsisartutbevillingslov for 2015.

For en god ordens skyld skal der gøres opmærksom på, at der efter valget teoretisk kan tænkes en situation, hvor et nyt Naalakkersuisut vil søge en dialog med kommunerne om en eventuel ny bloktilskuds- og udligningsmodel.

 

 


For yderligere oplysninger kontakt kst. departementschef Peter Hansen på telefon 34 64 02 eller direktør Hans-Peder Barlach Christensen på telefon 36 21 03.