Omfordeling af Naalakkersuisuts forretningsområder


Naalakkersuisut fortsætter sit arbejde efter udskrivning af valg til Inatsisartut.

Da fire medlemmer af Naalakkersuisut har valgt at trække sig tilbage, har Formanden for Naalakkersuisut omfordelt områderne.

Naalakkersuisuts forretningsområder er omfordelt således:

Ressortområderne Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked overføres til Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Finn Karlsen.

Ressortområdet Boliger overføres til Formanden for Naalakkersuisut og Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender samt Miljø og Natur, Kim Kielsen.

Ressortområderne Sundhed, Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling overføres til Naalakkersuisoq for Familie og Justitsvæsen, Martha Lund Olsen.

Ressortområdet Infrastruktur overføres til Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender, Vittus Qujaukitsoq.