Fiskere fik indblik i hygiejne

25 fiskere og fangere i Sisimiut har afholdt to certifikatkurser i Hygiejne og egenkontrol for primærproducenter af fødevarer og har modtaget deres uddannelsesbevis.

Kursuspensum og undervisningsmateriale er udviklet af Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland, VFMG, i samarbejde med INUILI.

Målet er at opdatere fiskeres og fangeres viden om hygiejnisk håndtering af deres fangst. De får derefter myndighedernes godkendelse som primærproducenter.

Efterspørgslen efter grønlandske fødevarer er stigende i detailbutikker og institutioner. Kurset vil åbne mulighed for øget selvforsyning med friske og sikre grønlandske råvarer.

Som godkendt primærproducent kan fiskere og fangere lovligt afsætte deres fangst af fisk, havpattedyr og småvildt til restauranter, institutionskøkkener og detailbutikker. Indsamlet bær og tang kan også afsættes.

VFMG ønsker at sikre en høj grad af fødevaresikkerhed ved i første omgang at etablere et robust system af certificerede primærproducenter. Disse er en vigtig del af fødevarekæden fra fjord til bord.

Kurserne er det første led i Veterinær- og Fødevaremyndighedens fokus på hygiejneuddannelse af personer beskæftiget i alle led i fødevarekæden.

Der er lagt planer om at udvikle modulkurser for tilvirkningsvirksomheder som for eksempel tørrerier og for restaurations- og institutionspersonale med videre.

Hygiejneuddannelserne tager udgangspunkt i helhedstankegangen, som er forankret i den grønlandske fødevarelovgivning.

Princippet bag det nye initiativ er, at sundhed hos dyr og mennesker, fødevarer og miljø hænger sammen i en helhed.

Internationalt kaldes dette for ‘One Health‘, og Grønland har nu taget det første skridt til at få udbredt ’One Health’ princippet i den grønlandske fødevareforsyning.

Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland fortsætter fra den 29. november sine undervisningsaktiviteter.

Levnedsmiddelskolen INUILI overtager undervisningen, to lærere rejser til fire af Qeqqata Kommunias bygder.

 

Kontaktperson: Ledende dyrlæge. Veterinær og Fødevare Myndigheden I Grønland. Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug. E-mail: asbr@nanoq.gl