Brevstemmeafgivning til valget til Inatsisartut

Brevstemmeafgivning til valget til Inatsisartut den 28. november 2014.

 

I forbindelse med valget til Inatsisartut fredag den 28. november 2014 er der mulighed for at afgive stemme ved indsendelse af stemmeseddel (brevstemme).

Afgivelse af brevstemmer kan ske fra:

Fredag den 17. oktober 2014

Vælgeren kan afgive sin brevstem­me på et folkeregister. Der afgives stemme til den kommune hvor vælgeren er opført på valglisten. I bygder og bopladser kan der afgives brevstemme til folkeregisterførerens medhjælper.

På sygehuse eller andre helbredelses- og plejeinstitutioner samt i institutioner under kriminal­forsorgen kan der ligeledes afgives brevstemme.

Vælgere, der er bosat på afsides beliggende steder, kan afgive brevstemme hos en af Valg­bestyrelsen udpeget person.

Vælgere, der opholder sig på skibe, der er hjemmehørende i Grønland, kan afgive stemme hos skibsføreren eller hos en af skibsføreren udpeget.

På vejrstationer og flyvepladser m.v. kan der afgives brevstemme hos en af Valgnævnet bemyndiget person.

Vælgere, der opholder sig i Danmark eller Færøerne kan afgive stemme på et folkeregister eller i Repræsentationen i København.

Vælgere, der befinder sig uden for riget, kan afgive stemme på en dansk diplomatisk eller konsulær repræsentation.

Brevstemmen skal sendes til den kommune, hvor vælgeren er opført på valglisten. Brevstemmen skal være det afstemningssted hvor vælger er opført på valglisten inden valghandlingen slutter, dvs. den 28. november 2014 kl. 20.00. Det anbefales derfor, at brevstemmeafgivning sker i god tid.

 

For yderligere oplysninger kan folkeregistret kontaktes:

Valgnævnet, Nuuk den 2. oktober 2014, tl.: 345000