Pressemøde efter opfølgningskursus


Naalakkersuisoq for familie og Justitsvæsen, Martha Lund Olsen og Social udvalgsforvalgsmedlemmerne fra tre kommuner; Anda Uldum, Naja Petersen, Mette Sofie Lerch og Stine Egede Nørbæk afholdte et fælles pressemøde 1. september 2014, hvor de fremlagde om indholdet i opfølgningskursuset for kommunernes socialudvalgsmedlemmer og socialdirektører samt KANUKOKA, som bl.a. omhandler lovgivning på det sociale område.

I opfølgningskurset blev der udover et lovgivningskursus om førtidspension og handicapområdet sat også fokus på arbejde med familier, handicappede, ældreområdet samt strategier på styrkelse af sagsbehandling, udbygning af uddannelser og langtidsledige samt arbejdet omkring handleplaner på anbragte børn og unge. Det første kursus blev afviklet i Januar måned her i starten af året.

Da pressemødet foregik på grønlandsk vil det være muligt at indhente yderligere information på dansk ved Departementet for Familier og Justitsvæsen.


Se billedserie fra pressemødet.