Danmark og Grønland i Verdenskonferencen for Oprindelige Folk

Danmark og Grønland deltager sammen i Verdenskonferencen for Oprindelige Folk

 

Fælles pressemeddelelse fra Formanden for Naalakkersuisut Aleqa Hammond og Udenrigsminister Martin Lidegaard.

Den 22.-23. september 2014 afholdes det første FN-topmøde om oprindelige folk nogensinde. Der er tale om en stort anlagt konference med højniveaudeltagelse fra medlemslande samt bred deltagelse af oprindelige folk. Ligeledes vil blandt andet FN’s generalsekretær, FN’s Generalforsamlings Præsident, Højkommisæren for Menneskerettigheder og formanden for det Permanente Forum for Oprindelige Folk deltager.

Udenrigsministeren og Formanden for Naalakkersuisut deltager sammen i en rundbordsdiskussion om implementering af oprindelig folks rettigheder på nationalt og lokalt niveau mandag eftermiddag.  Udenrigsminister Martin Lidegaard udtaler i denne forbindelse, at han er meget glad for at deltage og i særdeleshed for at deltage side om side med Formanden for Naalakkersuisut Aleqa Hammond som bevis på gensidig respekt og partnerskab mellem Danmark og Grønland.

Formanden for Naalakkersuisut Aleqa Hammond understreger endvidere vigtigheden af, at det op til verdenskonferencen er lykkedes at opnå et ambitiøst slutdokument, som blandt andet opfordrer landene til at afrapportere om oprindelige folks rettigheder til FN, ligesom eksisterende FN mekanismers muligheder for mere effektivt at monitorere landes arbejde med at opnå målene i FN’s Deklaration om Oprindelige Folks Rettigheder vil blive vurderet.

 

Baggrund:

Formålet med verdenskonferencen er at udveksle perspektiver og ”best practices” med hensyn til implementering af oprindelige folks rettigheder, herunder FN’s Erklæring om Oprindelige Folks Rettigheder fra 2007. Konferencen forventes desuden at resultere i en formel vedtagelse af et handlingsorienteret slutdokument, som kan udgøre en effektiv ramme for det videre arbejde med at styrke implementeringen af oprindelige folks rettigheder. Slutdokumentet for Verdenskonferencen for Oprindelig Folk har været forhandlet siden årets begyndelse med aktiv deltagelse fra Danmarks og Grønlands side. FN-missionen i New York tweeter løbende om emnet på: https://twitter.com/Denmark_UN.

Danmark og Grønland anser slutdokumentet for et vigtigt skridt i det forsatte arbejde for at sikre oprindelige folks rettigheder. Slutdokumentet indeholder bl.a. vigtige forslag om forbedring af den internationale monitorering af oprindelige folks rettigheder samt FN’s indsats på området.

Danmark har støttet oprindelige folks deltagelse i konferencen med over 1 million kroner.

 

Formanden for Naalakkersuisut                                                        Udenrigsminister

Aleqa Hammond                                                                                 Martin Lidegaard

 

 

 


For yderligere information:

Julie Garfieldt Kofoed, Danmarks FN-mission i New York, julkof@um.dk, telefon: +1 212 705 4917

Rikke Skou Melsen, Danmarks FN-mission i New York, rikkme@um.dk, telefon: +1 212 705 4931

Uiloq Mulvad Jessen, Udenrigsdirektorat, Grønlands Selvstyre, irum@nanoq.gl, telefon + 45 51 25 15 98