Forsøgsfiskeri efter rejer med kystnært fiskefartøjer

Fiskefartoej

Naalakkersuisut har givet tilladelse til, at fiskefartøjer i det kystnære fiskeri også kan foretage forsøgsfiskeri efter rejer i Nordvestgrønland.

De får en samlet kvote på 1.509 tons. Forsøgskvoten fordeles efter ”først til mølle”-princippet. Området er 7330’ N og 7530’ N.

Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug havde oprindeligt indstillet om, at forsøgsfiskeriet skal foretages kun af havgående fiskefartøjer.

Eftersom departementet i år har modtaget en henvendelse fra en ejer af et fiskefartøj i det kystnære fiskeri, som også ønsker at forsøgsfiske i området, har departementet forhørt sig hos Naturinstituttet.

Da instituttet ikke ser noget til hinder for, at forsøgsfiskeriet også kan omfatte fiskefartøjer i det kystnære fiskeri, er der nu givet tilladelse til, at de også kan foretage forsøgsfiskeri i området.

Der er allerede tildelt 2.000 tons rejer til havgående fiskefartøjer i området.

Fordelingsnøglen til det kommercielle rejefiskeri er i dag 57 procent til de havgående fiskefartøjer, og 43 procent til fiskefartøjer i det kystnære fiskeri.

Man har anvendt fordelingsnøglen, som betyder, at de 2.000 tons, der allerede er blevet tildelt det havgående fiskefartøjer, sættes til at udgøre 57 procent af den samlede forsøgskvote i området.

Dermed når man frem til, at 1.509 tons vil svare til 43 procent af den samlede forsøgskvote, som ender på 3.509 tons.

Det er på denne baggrund, at den anbefalede mængde til det kystnære forsøgsfiskeri efter rejer i området sættes til 1.509 tons.

 

 

Kontaktperson: Emanuel Rosing, afdelingschef, departementet for fiskeri, fangst og landbrug. E-mail: Emanuel@nanoq.gl