Sermersooq har selv ansvaret

Det fremgår af pressen i dag, at Kommuneqarfik Sermersooq nu må afskedige 75 medarbejdere som en direkte konsekvens af den midlertidige udligningsordning.

Medlem af Naalakkersuisut for Finanser og Indenrigsanliggender Vittus Qujaukitsoq udtaler:

Nu må kommunens vildledning af borgerne ophøre! Ansvaret for det økonomiske rod i Kommuneqarfik Sermersooq er helt og aldeles kommunens ansvar, og særligt borgmesterens som øverste ansvarlige for den kommunale administration. Kommunens revision har klart påpeget det massive rod i kommunens økonomistyring, og som en direkte konsekvens af dette satte mit departement allerede i begyndelsen af marts måned kommunen under skærpet tilsyn.

Det fremgår af den seneste revisionsberetning, at kommunen i 2013 fik et underskud på 48 millioner kroner. Desuden har kommunalbestyrelsen i 2013 givet tillægsbevillinger på knap 100 millioner kroner, altså bevillinger ud over det budgetlagte.

De besparelser, som Kommuneqarfik Sermersooq nu må gennemføre og som desværre rammer de ansatte og borgerne hårdt, er altovervejende en konsekvens af den helt mangelfulde økonomistyring i Kommuneqarfik Sermersooq. Den manglende styring har medført, at den sammenbragte formue på mere end 300 millioner kroner, som kommunen havde ved sammenlægningen i 2009, ved årsskiftet i år var reduceret til 23 millioner kroner. Tilsynet og kommunens revision har gennem flere år påpeget den manglende økonomistyring, uden at tingene er blevet rettet op.

Det er meget beklageligt, at kommunen er kommet i den dårlige situation, ikke mindst for borgerne, men ansvaret er alene kommunens og kan ikke bortforklares med den nye midlertidige udligningsordning.

 

 

Vittus Qujaukitsoq
Naalakkersuisoq

 

 

 

 

 

Kontaktperson: Ministersekretær Aviâja Olsen på telefon 34 52 12.