Vandkraft mindsker stigninger i energipriser

Naalakkersuisut har den 25. september 2014 godkendt nye elpriser som følge af prisstigningen på olie.

Stigningen i olieprisen den 1. august 2014 får begrænsede følger for energipriserne, idet Naalakkersuisut har besluttet at tilslutte sig Nukissiorfiits forslag om, at prisen på varme leveret af Nukissiorfiit ikke påvirkes af olieprisstigningen i denne omgang. Dette er økonomisk muligt, fordi kun ca. 25 % af Nukissiorfiits varmeproduktion er baseret på olie. De resterende 75 % er produceret med vandkraft og restvarme fra elproduktionen.

Naalakkersuisoq Kim Kielsen udtaler om prisstigningerne:

”Vi må følge den markante prisstigning på olie, så vi ikke skubber problemerne foran os. Jeg glæder mig over, at vi har så meget vandkraft, at vi kan friholde varmen for prisstigninger”.

Maksimalprisen på elektricitet stiger som følge af stigningen i olieprisen med 18 øre per kilowatt time til i alt 3,47 kr./kWh. En stigning på ca. 5,5 %. Minimalprisen stiger med 9 øre per kilowatt time til i alt 1,71 kr./kWh, idet minimalprisen reguleres med 50 % af stigningen i maksimalprisen. En stigning på ca. 5,6 %. De nye priser på el til lys og kraft træder i kraft onsdag den 1. oktober.

De kostægte priser påvirkes ikke af stigningen i olieprisen. Det skyldes, at der i dag ikke er byer eller bygder, hvor el bliver produceret ved brug af olie, og hvor der betales en kostægte pris. Der er kostægte priser i Qaqortoq, Narsaq, Ilulissat og Tasiilaq. I disse byer produceres elektriciteten fra vandkraft.

Fiskeindustrien vil fortsat betale 41,5 % af de kostægte priser for el og vand.

Nukissiorfiits varmepriser vil blive reguleret i forbindelse med den ordinære prisregulering ved årsskiftet.

For yderligere oplysninger, kontakt informationsmedarbejder Bula Larsen på telefon 593958 eller e-mail bula@nanoq.gl.