Skarpe prioriteringer nødvendige

Prioriteringerne i næste års finanslov skal bidrage til en holdbar økonomisk udvikling.

Økonomisk Råd har netop offentliggjort sin årsrapport og efterlyst reformer, der kan sikre en holdbar udvikling i de offentlige finanser og skabelse af vækst i den private sektor.

Som ansvarlig Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender hilser Vittus Qujaukitsoq rapporten velkommen og er på lange stræk enig i rådets konklusioner og anbefalinger.

Vittus Qujaukitsoq udtaler i den anledning:

”Jeg er glad for, at vi har fået klare anbefalinger fra Det Økonomiske Råd om nødvendigheden af at gennemføre reformer, der kan understøtte målet om en mere selvbærende økonomi. Jeg hæfter mig ved efterlysningen af at gennemføre udgiftsdæmpende reformer for at imødekomme en udvikling, hvor færre skal forsørge flere. Det indebærer både gennemførelse af reformer, der kan få flere ind i arbejdsfællesskabet som den kommende revision af førtidspensionslovgivningen og reformtiltag, der gør det mere attraktivt at komme i beskæftigelse samt en såkaldt tilbagetrækningsreform med fremtidssikring af pensionslovgivningen. Der forberedes en række lovforslag til beslutning herom i Inatsisartut i de kommende år.”

Det Økonomiske Råd peger endvidere på behovet for at skabe vækst i andre sektorer end fiskeriet.

Naalakkersuisut kan kun tilslutte sig dette og har i det aktuelle forslag til finanslov lagt op til at fremme blandt andet krydstogtsturismen og en målrettet nedbringelse af ungdomsledigheden.

Vittus Qujaukitsoq fortsætter i forlængelse heraf:

”De første drøftelser med partierne om finansloven er netop startet. Naalakkersuisut ser gerne en bred politisk opbakning til prioriteringer, der kan bringe landet tilbage på sporet. Der påhviler os alle at arbejde på at finde holdbare fælles løsninger på de store samfundsmæssige udfordringer vort land står over for. Det bliver ikke let. Derfor et det så meget mere vigtigt, at der udvises stor politisk ansvarlighed, når en ny finanslov skal i hus.
Jeg rækker derfor hånden for et samarbejde både i forhold til den kommende finanslov og til sammen med vigtige interessenter at forberede de kommende års nødvendige reformer”, slutter Vittus Qujaukitsoq.