QUJANAQ - Kend forskel på dit affald!

Borgerne i Paamiut skal fremover sortere deres affald i 5 forskellige dele. Et initiativ, som vil gavne vores miljø.

Onsdag den 24. september kl. 19.00 bliver der holdt borgermøde i forsamlingshuset Taqqissuut i Paamiut om en ny affaldskampagne. Fra nu af skal borgerne i Paamiut sortere deres affald i 5 forskellige typer.

Naalakkersuisoq for Miljø og Natur Kim Kielsen indleder borgermødet.

I den forbindelse udtaler Kim Kielsen:

– Det er et godt initiativ fra Kommuneqarfik Sermersooq, som jeg glæder mig til at følge, fordi der er meget miljøforbedring at hente ved at sortere affaldet. For eksempel kan frasorteret metal genanvendes og udnyttes som ressourcer. Men lige så vigtigt er det, at vi får frasorteret de ting, som er farlige at brænde af.

På borgermødet præsenteres indholdet i kampagnen, og der er allerede omdelt informationsmateriale om kampagnen til alle husstande i Paamiut.

Der er også lavet et særligt ”Qujanaq”-logo til kampagnen i Paamiut, som skal gøre det nemt for borgerne at huske, hvordan de skal sortere deres affald i:

- Glas
- Metal
- Farligt affald
- Storskrald
- Til skraldespanden

Kommuneqarfik Sermersooq vil stille containere op i byen og ved boligblokkene, hvor man kan aflevere de forskellige typer affald.

Kampagnen hænger sammen med den oprydning, der er igangsat af dumpen i Paamiut.

Selvstyret har i år bevilget i alt 44,5 millioner kr. til oprydning af dumpe – heraf forventes 2,5 millioner kroner at gå til oprydning af dumpen i Paamiut.


Kontaktoplysninger:
Afdelingschef i miljøafdelingen
Mette Skarregaard Pedersen
Tlf.: (+299) 345122
Tlf.: (+299) 529844

 

Arkivfoto