Fælles løsninger er vejen frem

Vittus Qujaukitsoq

Et snævert flertal i Kommuneqarfik Sermersooq har på et kommunalbestyrelsesmøde i går besluttet at melde sig ud af KANUKOKA.

Medlem af Naalakkersuisut for Finanser og Indenrigsanliggender Vittus Qujaukitsoq udtaler:

”Det er med beklagelse, jeg konstaterer, at Kommuneqarfik Sermersooq nu står overfor en udmeldelse af KANUKOKA. De fælles udfordringer og problemer vi nu, og i endnu højere grad i fremtiden, står overfor kræver samarbejde og fælles løsninger. Det kan enhver konstatere, også efter at have læst Økonomisk Råds seneste årsrapport.

Som ansvarlig for finans- og indenrigsområdet konstaterer jeg naturligvis, at det er kommunalbestyrelsens suveræne beslutning. Kommuneqarfiik Sermersooqs udmeldelse af KANUKOKA kan imidlertid få vidtrækkende betydning. KANUKOKA er en central forhandlings- og samarbejdspart i Naalakkersuisuts samarbejde med kommunerne, og KANUKOKA varetager centrale lovfastsatte drøftelser med Selvstyret, herunder om den kommunale løndannelse. "

"KANUKOKA har herudover en vigtig koordinerende rolle i forhold til det fællesoffentlige samarbejde om effektivisering af den offentlige sektor og den igangværende evaluering af strukturreformen.

Jeg skal derfor henstille til, at kommunen nøje analyserer konsekvenserne af sin udmeldelse og redegør for, hvad kommunalbestyrelsen mener skal ske i forlængelse deraf," slutter Vittus Qujaukitsoq.