Aleqa Hammond til topmøde

Aleqa Hammond til topmøde: ”Verden må stå sammen for at bremse klimaforandringerne”

Formanden for Naalakkersuisut, Aleqa Hammond, talte tirsdag d. 23. september ved det internationale klimatopmøde i FN-bygningen i New York.

Det er topmødets vært, FN’s generalsekretær Ban Ki-moon, der har bedt Aleqa Hammond om at tale ved en paneldebat, der havde fokus på, hvordan klimavidenskaben kan bidrage til fremme kampen mod den menneskeskabte globale opvarmning.

Formanden for Naalakkersuisut fokuserede i sit indlæg på, at klimaforandringerne påvirker Grønland og de øvrige arktiske nationers økosystemer og dyrebestande, hvilket har implikationer ikke blot for naturen og klimaet, men også i gennemgribende grad for vores samfund, økonomi og kultur.

Formanden sagde blandt andet i sit indlæg:

”Inuit lever med og af naturen, og vi har i mange generationer tilpasset os. Det som vore fiskere og fangere har observeret igennem mange år, bliver i disse år bekræftet af de videnskabelige undersøgelser. Klimaet i Arktis er i forandring, og det foregår hurtigere end nogensinde før. I Grønland foregår forandringerne i et tempo som er hurtigere end fangstdyrs og menneskers evne til at tilpasse sig.

Det er ikke nok at sige, at klimaforandringerne åbner op for nye muligheder i Arktis. Klimaforandringerne udfordrer bevarelsen af vore erhverv, af vores kultur og af vores levemåde. Vi gør en ekstraordinær indsats for at omstille vores samfund til at håndtere udfordringerne, men det internationale samfund bør stå sammen og stoppe denne udvikling, før den gør mere uoprettelig skade."

Under klimatopmødet holdt formanden for Naalakkersuisut et bilateralt møde med FN’s generalsekretær, hvor de talte om hvordan man bedst mobiliserer verdens ledere til handling, mens der stadig er mulighed for det, og hvilken rolle Grønland kan spille i disse bestræbelser.

FN’s generalsekretær anerkendte Grønland for at gå foran i bestræbelserne på at forhindre yderligere klimaforandringer, ved at skabe strøm fra vandkraft.

I dag leverer strøm fra vandkraft mere end 70% af vores strømforsyning. Det er bemærkelsesværdigt på internationalt plan, og der er et stort yderligere potentiale for at denne energi, kan være del af en global løsning, hvis energien i Grønland kan bruges til at erstatte fossile brændstoffer brugt andre steder i verden.

Ved et møde med statsledere og topledere fra det private erhvervsliv under Generalsekretærens ”Global Compact” initiativ .blev disse emner og muligheder også drøftet med deltagelse af formanden for Naalakkelersuisut.

Udfordringerne verdenssamfundet står overfor er af historiske dimensioner. Hvis verden skal lykkes med at bremse den globale opvarmning må alle gøre deres del, og Grønland vil gerne bidrage.

Ban Ki-moons topmøde afholdes for at skabe momentum for den internationale klimadagsorden. Generalsekretærens mål er at verdens ledere i december 2015 skal vedtage en global klimaaftale med virkning fra 2020, for at sikre, at den globale gennemsnitstemperatur ikke stiger mere end 2 grader i forhold til det førindustrielle niveau. De nyeste videnskabelige rapporter bekræfter, at der skal ambitiøse globale reduktionstiltag til, for at verdenssamfundet kan realisere denne fælles målsætning.


Kontakt: Kai Holst Andersen, Udenrigsdirektoratet, kaoa@nanoq.gl, Tel: +45 40 17 82 93