Stop for fiskeri efter hellefisk med jolle

Stop for kystnært fiskeri efter hellefisk med jolle i forvaltningsområde Uummannaq og Diskobugten.

Eftersom jollekvoterne er ved at være opfisket i forvaltningsområde Uummannaq og Diskobugten, stopper det kystnære fiskeri efter hellefisk med jolle, henholdsvis onsdag, den 24. september og torsdag, den 25. september.

Jf. Selvstyrets bekendtgørelse nr. 11 af 28. august 2014 om kystnært fiskeri efter hellefisk er jollers fangster i følgende områder ikke omfattet af kvoten. Se kortbilag.

Fartøjer over seks meter, med fiskerilicens, kan fortsat fiske i forvaltningsområde Upernavik, Uummannaq og Diskobugten.

Jollefiskerne i forvaltningsområde Uummannaq har en månedlig kvote på 374 tons i oktober, hvor der er 280 tons til jollefiskerne i forvaltningsområde Diskobugten.

Yderligere informationer kan fås ved henvendelse hos: Souschef Niels J. Laursen Grønlands Fiskerilicenskontrol Tlf. nr. +299 34 50 00 E-mail: nijl@nanoq.gl

 Disko