Dispensationslicenser til unge fiskere

Stemningsbillede

Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Finn Karlsen, foranledigede i juli måned, at der blev indført en dispensationsmulighed for unge mellem 18 og 29 år i det kystnære fiskeri. Licensbekendtgørelsen blev ændret, og siden er der udstedt i nærheden af 20 nye licenser til fiskeri efter hellefisk.

Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug modtager en del ansøgninger. Der er i bekendtgørelsen opstillet nogle betingelser, som skal dokumentere, at ansøgerne skal have:

  • en maritim fiskeriuddannelse, eller
  • en uddannelse fra Fisker- og Fangerskolen, eller
  • på anden måde har erhvervet tilsvarende kundskaber (dette kan for eksempel være, at de har deltaget i fiskeri sammen med deres far eller lignende).

Yderligere er det en forudsætning, at vedkommende har en erhvervsjolle og de relevante redskaber til fiskeri.

Det er især styringen af fiskeriet efter hellefisk i Nordgrønland, der har stor bevågenhed.

Der er udstedt 137 licenser til fartøjer over seks meter i forvaltningsområdet, der gælder for Upernavik, Uummannaq og Diskobugten, mens der er udstedt mange licenser til joller i området.

Det samlede antal er 794 licenser til fiskeri efter hellefisk i området. Heraf har omtrent 200 i alderen fra 18 til 29 år opnået licens til fiskeriet på almindelige betingelser.

Uden form forvaltningsområde Upernavik, Uummannaq og Diskobugten er der udstedt 107 licenser til fartøjer over seks meter og 416 jollelicenser til fiskeri efter hellefisk.

 

Kontaktperson: Emanuel Rosing, afdelingschef, departementet for fiskeri, fangst og landbrug. E-mail: Emanuel@nanoq.gl