Grønland med i Verdenskonferencen om Oprindelige Folk

Grønlandsk deltagelse til Verdenskonferencen om Oprindelige Folk den 22.-23. september 2014.

Den 22. september deltog Formanden for Naalakkersuisut Aleqa Hammond i FN's Verdenskonference om Oprindelige Folk i New York.

Hovedtalerne til åbningsceremonien var FN Generalsekretæren Ban Ki-moon, Formanden for den 69. Generalforsamlingen Sam Kutesa, FN’s Højkommissær for Menneskerettigheder Zeid Ra’ad Al Hussein, Formanden for FN’s Permanent Forum om Oprindelige Folk Dalee Sambo Dorough, Finlands Præsident Sauli Niinistö, Præsidenten for Sametinget i Norge Aili Kestitalo.

Formanden for Naalakkersuisut Aleqa Hammond og Udenrigsminister Martin Lidegaard gav sammen indlæg om ”implementering af oprindelige folks rettigheder på nationalt og lokalt niveau”. De emner som Aleqa Hammond især fremhævede i sit oplæg var situationen for de juridisk faderløse i Grønland, samt baggrunden for etableringen af en forsoningskommission i Grønland.

Formanden for Naalakkersuisut sagde bl.a. i sin tale:

”Det grønlandske samfund kæmper - ligesom andre postkoloniale samfund – stadigvæk med alvorlige sociale problemer som er tæt forbundet med vores kolonihistorie og den sociale omvæltning og det tab af traditionelle værdier som har været forbundet med vores hastige modernisering.

Jeg tror meget på, at for de ting vi selv kan gøre, så er det op til os grønlændere at tage ansvar for vores egen fremtid.

Det er derfor min regering i år har etableret en forsoningskommission, som skal iværksætte en åben dialog-proces på tværs af partierne i Grønland, som skal give os mulighed for at forstå og tale mere frit om beslutninger som er blevet truffet i vores land, og konsekvenserne af disse beslutninger.

Jeg ser forsoningskommissionens arbejde som et nødvendigt redskab for at samfundet kan udvikle sig, og at mennesker som har følt sig marginaliseret og såret af tidligere tiders beslutninger, endelig vil kunne få hjælp til at frigøre sig fra fortiden, så de kan skabe sig en bedre fremtid.

Men nogle ting kan vi ikke forandre alene.

Indtil tidligere i år, da ny lovgivning blev vedtaget i det danske folketing, havde børn som var født udenfor ægteskabet indtil 1963 i Vestgrønland og indtil 1974 i Nord- og Østgrønland, ingen juridisk ret til at blive anerkendt som det biologiske barn af deres fædre. Det betød at disse børn ikke havde normal adgang til arv, og at de rent faktisk blev kategoriseret som ”juridisk faderløse”, uden nogen ret til at få anerkendt slægtskab.

For børn født i Danmark, blev sådanne rettigheder anerkendt for børn født uden for ægteskabet ved lov i 1938. Den ny lovgivning vedtaget i år af det danske folketing, anerkender kun i praksis lige rettigheder for grønlandske børn hvis fædre endnu ikke er afgået ved døden.

For mange grønlændere som stadig lever i dag, men med en far som er død, er der stadig ingen officiel anerkendelse for den uretfærdighed som de er blevet udsat for, og de er fortsat i praksis ”juridisk faderløse” i dag.

Vi er kommet langt siden 1953, da vores status som koloni blev ændret og Grønland blev integreret i Danmark – kun for lidt over en generation siden – men der er fortsat udfordringer. At sikre rettigheder for oprindelige folk kræver at vi ikke blot taler om disse rettigheder og bekræfter dem internationalt. Det kræver konkrete handlinger af staterne som er ansvarlige på det nationale og lokale niveau.”

Formanden for Naalakkersuisut udtaler efter talen blev holdt:

”Kongeriget Danmark bliver af oprindelige folk over hele verden anerkendt som et foregangsland på dette område, og Danmark spillede også en nøglerolle i vedtagelsen af Deklarationen om Oprindelige Folks Rettigheder i 2007.

 

Jeg er glad for at den danske udenrigsminister, i denne ånd, har arbejdet tæt sammen med Grønland i forberedelsen af Kongerigets deltagelse i Verdenskonferencen vedrørende oprindelige folks rettigheder.”

Aleqa Hammond holdt også mandag hovedtalen til en side-event arrangeret af UNESCO i forbindelse med Verdenskonferencen om “Inkorporering af Oprindelige folks viden i vurderinger vedrørende klimaændringer og tilpasning”. Her fokuserede hun på vigtigheden i at anvende lokal og traditionel viden i videnskabelige vurderinger på både nationalt plan og i Arktis.

 

Aleqa Hammond Tale på engelsk.

 

Aleqa Hammonds UNESCO tale.

 

 

For yderligere kontakt via: Uiloq Mulvad Jessen, Udenrigsdirektoratet, Mobil nr.: +45 51 25 15 98