Naalakkersuisut øger bevillingerne til turismesektoren

Naalakkersuisut øger indsatsen for at tiltrække flere turister til Grønland med flere millioner kr. i 2015

Det fremgik af radioavisen i går den 18. september, at Naalakkersuisut i forbindelse med finanslovsforslaget for 2015 reducerer de samlede turismebevillinger.

Oplysningen er ikke korrekt. Tværtimod planlægger Naalakkersuisut i løbet af efteråret at gennemføre en øget indsats til gavn for turismeerhvervet, med det der svarer til ca. 10 millioner kr. Det sker bl.a. gennem et forslag om nedsættelse af krydstogtsafgifterne med 8,4 mio. kr. Desuden er det hensigten, at gennemføre en lettelse af andre afgifter på flytrafikområdet til gavn for turismeflyvninger (udenrigs non-rute) med 1,3 mio. kr.

Formålet med disse forslag er, at vende flere års negativ udvikling i antallet af krydstogtspassagerer, som besøger Grønland og samtidig forbedre rammevilkårene for turismeerhvervet.

Siden 2010 er antallet af krydstogtturister som besøger Grønland faldet meget betragteligt. Andre krydstogtdestinationer, som Island og Svalbard, har i perioden fra haft et stigende antal krydstogtpassagerer.

Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked har foretaget en analyse af krydstogtturismen i Grønland, som viser, at det særligt er krydstogtpassagerafgiften for krydstogtskibe med få anløb i Grønland, som er høj sammenlignet med afgiften på konkurrerende krydstogtdestinationer som Island og Svalbard.

I Island og på Svalbard benyttes havneafgifter, der baserer sig på skibenes størrelse. Analysen viser, at ved et anløb vil havneafgiften for et stort krydstogtskib med 2.500 passagerer være ca. 70.000 kr. kr. i Island. I Grønland vil afgiften være ca. 1,3 millioner kr., hvis samme krydstogtskib foretager et enkelt anløb i Grønland.

Forslagets formål er at sænke afgiften på krydstogtområdet til et konkurrencedygtigt niveau, for derved over de kommende år at kunne tiltrække flere krydstogtturister til Grønland.

Det er i denne forbindelse særligt vigtigt, at tiltrække de forholdsvist store skibe, der i dag i stigende omfang vælger at sejle forbi Grønland uden at foretage anløb.

Finansieringen af afgiftsnedsættelserne er ikke fundet ved at beskære Visit Greenlands servicekontrakt, der også i 2015 vil være på 13,911 millioner kroner. De 1,6 mio. kroner, der tidligere har været omtalt i pressen vedrører penge, der tidligere har været afsat til en særlig indsats for promovering af kunsthåndværk og oplevelseserhverv. Disse midler vil fremover blive allokeret til en styrkelse af rammevilkårene for turismeerhvervet i form af afgiftsnedsættelser på trafikområdet.


For yderligere kommentarer fra Naalakkersuisoq for Erhverv og Råstoffer Jens-Erik Kirkegaard, kontakt ministersekretær Kirsten Enequist på telefon +299 34 56 04.