Forkerte oplysninger i Nuuk TV

Nuuk TV kom med forkerte oplysninger om konsekvenser ved oprettelse af GeoSurvey Greenland

Nuuk TV har mandag den 15. september og tirsdag den 16. september haft nyhedsindslag om konsekvenserne ved oprettelse af GeoSurvey Greenland (GSG). Forslaget skal behandles på efterårssamlingen. I nyhedsindslagene oplyses det bl.a. at det vil medføre at geologiske forskningsaktiviteter for 105 mio. kr. udført af De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) bortfalder.

Det skal slås fast, at dette ikke er korrekt. Den finansielle støtte til GEUS efterforskningsaktivitet i Grønland vil være uændret uanset om GSG bliver oprettet eller ej.

Det fremgår også tydeligt af GEUS høringssvar til lovforslaget vedr. oprettelse af GSG, at der ikke ændres ved GEUS finanslovsfinansierede efterforskningsaktiviteter i Grønland.

Oplysningerne i Nuuk TV om, at det vil koste over 100 mio. kr. om året i mistede efterforskningsaktiviteter hvis GSG oprettes, skal derfor på det kraftigste tilbagevises. Det kunne Nuuk TV selv have fundet ud af ved at læse bemærkningerne til lovforslaget. Her er et uddrag af bemærkningerne til lovforslaget. Side 12 i bemærkningerne:

Der skal videre henvises til høringssvaret fra GEUS:

"GEUS er i Råstoflovens § 2 stk. 4 undtaget tilladelseskravet i henhold til Råstoflovens § 49, så længe, der indgås aftaler efter § 9 i selvstyreloven, således at GEUS kan opfylde forpligtigelsen beskrevet i Selvstyreloven om at stille forskning af særlig relevans for råstofefterforskning i Grønland til rådighed for Naalakkersuisut. Dette drejer sig om finanslovsmidler på 35,3 mio. årligt (2013). Loven om GSG ændrer ikke på dette forhold, og GEUS vil derfor fortsat følge de procedurer, der fremgår af Råstofloven og hidtidig praksis.”

I det danske forslag til finanslov for 2015, fremgår det derfor også at GEUS i relation til Grønland er forpligtiget til fortsat at anvende 5,5 mio. kr. til råstofrelaterede samfinansierede aktiviteter samt 30,2 mio. kr. til basale institutions- og forskningsopgaver.

GEUS gennemfører derudover samfinansieret forskning med bidrag fra Grønlands Selvstyre, EU, fonde, forskningsråd, selskaber m.v.

I det grønlandske Forslag til Finanslov 2015 er der ikke ændret ved bevillingen til køb af konsulentbistand hos GEUS i relation til myndighedsbehandling, ligesom bevillingen til geologi- og markedsføringsprojekter er uændret.

Alt i alt kan den såkaldte nyhed om, at GEUS’ hidtidige forskningsindsats i Grønland bortfalder afvises som fuldstændig forkert.

Formålet med oprettelse af GSG er – over en årrække – at sikre en opbygning af lokale kompetencer indenfor det geologiske område, på samme måde som der sker på miljøområdet med samarbejdet mellem Grønlands Naturinstitut og DCE.

Indgåelsen af de nye 5–årige samarbejdsaftaler med GEUS i august måned i år, sikrer netop at GEUS fortsat vil spille en stor rolle i geologiske efterforskning og rådgivning, samtidig med at de understøtter opbygningen af vores geologiske kompetencer.

 

For yderligere kommentarer fra Naalakkersuisoq for Erhverv og Råstoffer Jens-Erik Kirkegaard, kontakt ministersekretær Kirsten Enequist på telefon +299 34 56 04.