Handicapseminar i Sisimiut

Den 8. og 9. september satte Departementet for Familie og Justitsvæsen fokus på handicapområdet med et seminar for interessenter til det Landsdækkende Handicapcenter.

Formålet med seminaret var at fortælle om Departementets arbejde med etablering af det landsdækkende handicapcenter, som skal indeholde tilbud om træning til mere selvhjulpenhed for børn og unge med vidtgående handicap, foruden råd, vejledning, kurser, som pt varetages af IPIS.

Naalakkersuisoq lægger vægt på tidlig inddragelse af handicaporganisationer, kommuner, døgninstitutioner og øvrige interessenter i arbejdet med udvikling og etablering af Handicapcenteret.

Deltagerne viste stor interessere, stillede spørgsmål og kom med mange gode input og kommentarer til projektet. Der blev diskuteret træningsbehov samt interessenternes rolle og mulighed for involvering fremover i handicapcenteret.

Departementet for Familie og Justitsvæsen er meget glade for det store engagement og interesse for Handicapcenteret.For yderligere oplysninger kontakt: AC-Fuldmægtig Cecilie Rudbeck, E-mail: ceru@nanoq.gl