Evaluering af folkeskolen

Fælles pressemeddelelse evaluering af folkeskolen - IMAK, KANUKOKA og Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling.

Den nødvendige evaluering af folkeskolen er godt i gang

Netop i disse dage er EVA – Danmarks Evalueringsinstitut i færd med at gennemføre en stort anlagt uvildig evaluering af folkeskolen i tæt dialog og samarbejde med Departementet for Uddannelse, KANUKOKA og IMAK.

Evalueringen omfatter både en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse samt en mere kvalitativ del, der består af interviews med en lang række aktører i og udenfor folkeskolen.

EVA er halvvejs med deres rundrejse til udvalgte byer og bygder og de melder, at den kvalitative del af undersøgelsen forløber planmæssigt, og at de er blevet meget vel modtaget alle steder, de er kommet.

Både Departementet, KANUKOKA og IMAK forventer sig meget af evalueringen, som gerne skal gøre os alle klogere på forholdene i vores folkeskoler.

Hvis vi skal videreudvikle vores folkeskole er det bydende nødvendigt, at alle der arbejder med vore børns udvikling og læring i folkeskolen deltager i evalueringen, så vi kan få et mere nuanceret og retvisende billede af forholdende i nutidens folkeskole.

Der skal derfor lyde en venlig opfordring fra Departementet for Uddannelse, KANUKOKA og IMAK til alle lærere og ledere i folkeskolen til at udfylde de fremsendte spørgeskemaer og derved bidrage med deres viden og erfaringer til gavn for den videre udvikling af folkeskolen.

På vegne af styregruppen.

Med venlig hilsen

Mikael Kristensen

 

 

Foto: Angu Motzfeldt