Vedr. underskud i Kommuneqarfik Sermersooq

Martha Lund Olsen 110613

Økonomidirektør for Kommuneqarfik Sermersooq, Lars Møller-Sørensen, udtaler til KNR den 12. september, at Kommuneqarfik Sermersooq vil komme ud af 2014 med et underskud på omkring 45 mill. kr. bl.a. på grund af takststigninger på selvstyrets handicapinstitutioner.

Naalakersuisoq for Familie og Justitsvæsen Martha Lund Olsen udtaler i den forbindelse:

”Jeg er noget forundret over Kommuneqarfik Sermersooqs udtalelse, idet der med takststigningerne alene er tale om en teknisk omlægning af taksterne, der er gennemført på foranledning af kommunerne selv, herunder særligt Kommuneqarfik Sermersooq. Kommuneqarfik Sermersooq har selv deltaget aktivt i arbejdsgruppen bag reformen.

Der er ikke med reformen taget en eneste krone fra kommunerne og reformens indhold har været kendt siden før samarbejdsaftalen om de tekniske ændringer i betalingen for brugen af handicapinstitutionerne blev underskrevet den 7. november 2013.”

Kontaktperson: Afdelingschef Lene Rohmann Hansen, Email: lrh@nanoq.gl