Flere dumpe skal ryddes op

Kim kalender 4

Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalg har den 25. august 2014 godkendt, at der bevilges ekstra 32 mio. kr. i 2014 til oprydning af dumpe.

I april 2014 godkendte Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalg på baggrund af en indstilling fra Naalakkersuisut om en ekstrabevilling på 174,2 mio. kr. til igangsættelse af ekstraordinære anlægs- og renoveringsopgaver til fremme af beskæftigelsen.

Ud af disse midler blev 44,5 mio. kr. afsat til initiativer inden for miljøområdet – 12,5 mio. kr. til oprydning af dumpe og 32 mio. kr. til nye natrenovationsanlæg.

- Vi har sammen med kommunerne vurderet, at det ikke er muligt at gennemføre natrenovationsprojekterne som oprindeligt planlagt inden for de økonomiske og tidsmæssige rammer for den ekstraordinære anlægsbevilling. Derfor har Naalakkersuisut ansøgt Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalg om at ændre bevillingen til natrenovationsanlæg til i stedet at gennemføre en omfattende oprydning af dumpe. Dermed får kommunerne en enestående mulighed for at søge tilskud til en tiltrængt oprydning på dumpene. Jeg er derfor meget glad for, at Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalg har tilsluttet sig vores vurdering og godkendt, at midlerne i stedet anvendes til at få ryddet op på mange af landets dumpe, udtaler Naalakkersuisoq for Miljø og Natur, Kim Kielsen.

I dag bliver langt de fleste dumpe drevet uden egentlig miljøgodkendelse. Det forurener miljøet mange steder og kan påvirke folkesundheden.

Nu bliver der en samlet ramme på i alt 44,5 mio. kr., der skal anvendes på oprydning af dumpene i Upernavik, Kangerlussuaq, Maniitsoq, Paamiut, Narsaq, Qaqortoq, Tasiilaq, Ittoqqortoormiit, Sisimiut, Nanortalik, Alluitsup Paa, Narsarsuaq, Aappilattoq, Qassiarsuk, Narsaq Kujalleq, Ilulissat, Aasiaat, Qasigiannguit og Qeqertarsuaq.

- Nu glæder jeg mig til at se, at kommunerne – med denne store økonomiske håndsrækning - får skabt nogle mærkbare og tiltrængte miljøforbedringer i deres affaldshåndtering, udtaler Naalakkersuisoq for Miljø og Natur Kim Kielsen.

- Det har hele tiden været afgørende for mig, at indsatsen for at øge beskæftigelse også skaber mærkbare og tiltrængte miljøforbedringer, slutter Kim Kielsen.

Hvad gælder natrenovationsområdet skal der nu udtænkes en ny strategi og andre løsninger sammen med kommunerne, så vi også på dét område får skabt den tiltrængte forbedring af miljøforholdene.


Kontaktperson:

Afdelingschef i miljøafdelingen
Mette Skarregaard Pedersen
Tlf.: (+299) 345122
Tlf.: (+299) 529844