Uddybning om psykisk syge

SKH kalender 2

Naalakkersuisoq for boliger Siverth K. Heilmanns uddybning til pressemeddelelse fredag den 12. september 2014 om psykisk syge i Selvstyrets udlejningsboliger

Som uddybning til min forrige pressemeddelelse af i dag, og med henvisning til Kommuneqarfik Sermersooqs offentliggørelse af Departementet for Boligers henstilling til Kommunen, kan jeg oplyse, at flere af beboerne i Selvstyrets boliger i Nuuk har henvendt sig og klaget over deres psykisk syge nabo/underbo eller overbo. Lejerne føler sig utrygge og deres børn er ofte skræmte og bange for de psykisk syge naboer.

Jeg er skuffet over at Kommuneqarfik Sermersooq ikke yder tilstrækkelig hjælp til nogle af de psykisk syge således at de bliver hjulpet i tide. Konsekvensen af manglende hjælp er at A/S Boligselskabet INI bliver nødt til at udsætte psykisk syge.

Frem for at de psykisk syge får frataget deres bolig efter at have modtaget advarsel og ophævelse, bør kommunen tage initiativ til at give dem et sted at bo, hvor de ikke skaber gene og fare for deres omgivelser og hvor de kan få den støtte, som de har behov for.

Faktisk har kommunen pligt til at yde de psykisk syge en hjælp. Dette fremgår af handikapforordningen og FNs handikapkonvention. A/S Boligselskabet INI har som boligadministrator hverken den fornødne ressource eller faglig viden til at hjælpe de psykisk syge. Derfor henvender INI sig til kommunen om anmodning om hjælp i disse sager – men kommunen gør ikke tilstrækkeligt.

Jeg antager at kommunens eget boligselskab Iserit har en erfaring med håndtering af de psykisk syge i kommunens egne boliger. Jeg har derfor et stort ønske om at kommunen i samarbejde med Selvstyret, INI og Iserit vil se på hvordan disse sager kan håndters fremadrettet, så hverken de psykisk syge eller deres naboer lider overlast eller bliver kastebolde.

Lad mig afslutningsvis understrege, at det er Selvstyret magtpåliggende at der findes passende botilbud til de psykisk syge. Jeg agter derfor at invitere Borgmester Asii Chemnitz Narup til et møde hvor vi kan afstemme forventninger og få vores respektive administrationer i gang med at se på området.

Med venlig hilsen

Siverth K. Heilmann,
Naalakkersuisoq for boliger

 

Dokumenter der vedrører psykisk syge i Selvstyrets udlejningsboliger:

Pressemeddelelse: Siverth K. Heilmann står fast

Den første pressemeddelelse (se foroven), brevveksling mellem Departementet for Boliger og Kommuneqarfik Sermersooq, samt en skrivelse fra Institut for Menneskerettigheder i Danmark. (pdf)

Svarbrev fra Naalakkersuisoq for boliger Siverth K. Heilmann til Naaja Nathanielsens (IA) § 37 spørgsmål til Naalakkersuisut om psykisk syge i Selvstyrets udlejningsboliger. (pdf)
(Dokumentet er på både grønlandsk og dansk).