Siverth K. Heilmann står fast

 

Jeg er glad for, at Kommuneqarfik Sermersooq har rejst spørgsmålet om den manglende behandling af de psykisk syge op i pressen.

Det er vigtigt, der bliver en dialog, om hvordan vi behandler de psykisk syge i vores samfund – de er nogle af vore svageste, som ikke kan hjælpe sig selv, men er afhængig af hjælp fra samfundet.

Manglende hjælp til psykisk syge er et stigende problem.

Derfor har A/S Boligselskabet INI (INI) bedt Departementet for Boliger om at rejse problemstillingen over for Kommuneqarfik Sermersooq.

I brevet til kommunen omtales der konkrete tilfælde, hvor psykisk syge udgør en risiko for sig selv og deres naboer.

INI har oplevet, at kommunen vurderer, at de psykisk syge skal klare sig selv.

Disse forhold, på trods af at de psykisk syge og i nogle tilfælde og gennem lang tid truer deres naboer og kan dermed være til fare for sig selv og deres omgivelser, ligesom de risikerer at påføre ejendommen skade (brand, hærværk mod installation).

I de tilfælde, hvor en psykisk syg opfører sig truende over for sine naboer og er til fare for sig selv, eller de udgør en trussel for tab af liv eller ødelæggelse af fast ejendom, og hvor kommunen ikke hjælper den psykisk syge, har INI har ikke anden mulighed end at sætte den psykisk syge ud af lejligheden.

Det er ikke nogen let sag at udsætte en lejer fra en bolig – det sker først efter gentagne klager fra flere naboer og velunderbygget dokumentation over for Kredsretten. Der går lang tid, hvor op til mange naboer lever i angst, og hvor deres bolig ikke er den trygge ramme, som en bolig skal være.

Derfor har jeg stort ønske, om at kommunen i samarbejde med Selvstyret, INI og Iserit vil se på, hvordan disse sager kan håndteres fremadrettet, så hverken lejerne eller de psykisk syge lider overlast eller bliver kastebolde.

Det offentlige skylder både de psykisk syge og de øvrige lejere en god og anstændig behandling.

Med venlig hilsen

Siverth K. Heilmann