Naalakkersuisut liberaliserer internettjenesten

Steen Lynge

 

Markederne for internettjenester og datatjenester liberaliseres den 1. november 2014 i hele Grønland. Det bliver muligt for nye operatører på lige vilkår med TELE-POST at konkurrere om at servicere kunderne med internet- og datatjenester. Der kan nu konkurreres på både kablede og trådløse teknologier.

 

Det betyder, at nye operatører kan tilbyde kunderne ADSL-produkter i modsætning til tidligere, hvor de nye operatører skulle bruge trådløse forbindelser.

 

-”Det glæder mig, at vi nu kan gøre det lettere for nye operatører at tilbyde kunderne internet- og datatjenester til gavn for kunderne. Hver dag der går uden konkurrence på internettjenesterne, koster samfundet dyrt og giver forbrugerne færre valgmuligheder”, udtaler Naalakkersuisoq for Sundhed og Infrastruktur, Steen Lynge og fortsætter:

 

 -”Konkurrencen sikrer, at kunderne har adgang til at vælge de teletjenester, der passer bedst til deres behov. TELE-POST vil fortsat være forpligtet til at servicere kunder med effektive og billige teletjenester i hele Grønland.”

 

TELE-POST vil fortsat have koncession på den kablede infrastruktur i byer og bygder samt transmissionsforbindelser mellem byer, bygder og udlandet via radiokæde, søkabler og satellit. TELE-POST skal derfor give de nye operatører adgang til at levere teletjenester via denne infrastruktur.

 

Steen Lynge udtaler videre:” Det er vigtigt, at vi fortsat udbygger teleinfrastrukturen i Grønland så vi kan styrke digitaliseringen af Grønland. Jeg følger derfor med stor interesse TELE-POST’s planer om at udvide søkablet nord for Nuuk.”

 

Naalakkersuisoq Steen Lynge igangsatte i efteråret 2013 projektet ”Rammerne for Teleliberalisering”, der skulle udarbejde en strategi for, hvorledes man kunne fortsætte den positive udvikling, der har været på internetmarkederne som følge af liberaliseringen af de trådløse internettjenester. Strategien rækker frem til 2018 og sætter pejlemærkerne for det fortsatte arbejde med at sikre kunderne billigere og bedre teletjenester.

 

Liberaliseringen af internettjenesterne er første skridt på vej til bedre og billigere teleprodukter. Næste skridt tages i 2016, hvor det forventes at mobil- og fastnettelefoni tjenesterne liberaliseres. I 2018 forventes de øvrige teletjenester liberaliseret.

 

For yderligere oplysninger kontakt Medlem af Naalakkersuisut for Sundhed og Infrastruktur Steen Lynge via Ministersekretær Lea Holm på telefon +299 55 33 03 eller email leah@nanoq.gl