Naalakkersuisut er glade for TNGG nyhed

Finansiering til mineprojekt sikrer opnåelse af målsætning i råstofstrategien.

Naalakkersuisut hilser dagens nyhed fra True North Gems Greenland, om opnåelse af finansiering til rubinminen ved Qeqertarsuatsiaat, velkommen og glæder sig samtidig over opnåelse af endnu en målsætning i den råstofstrategi, som blev offentliggjort tidligere på året.

Nyheden er et stærkt signal til omverdenen og investorer om, at minedrift i Grønland bestemt er muligt.

Rubin- og safirprojektet er den første mine som starter op med royalty på omsætningen.

Netop royalty på minedrift i Grønland har været et af Naalakkersuisoq for Erhverv og Råstoffer Jens-Erik Kirkegaards mærkesager, da det sikrer indtægter til landskassen, hver gang råstoffer sælges.

Naalakkersusisoq for Erhverv og Råstoffer Jens-Erik Kirkegaard udtaler:

"Fra Naalakkersuisuts side er vi meget tilfredse med den gode nyhed. En nyhed som viser, at de ændringer omkring royalty, vi ønskede, og den strategi, vi efterfølgende har gennemført, er mulig og realistisk i et ellers konkurrencepræget marked."

Som ansvarlig Naalakkersuisoq, ikke kun for råstofområdet, men også for Arbejdsmarkedsområdet, er der glæde over muligheden for at sætte skub i beskæftigelsen. Det er også positivt, at så mange villige ansøgere har vist interesse for projektet. Det tegner godt, også for de kommende mineprojekter.

I den allerede færdigforhandlede IBA aftale mellem True North Gems, Kommuneqarfik Sermersooq og Selvstyret, indgår ligeledes en række tiltag til bekæmpelse af arbejdsløsheden.

Eksempelvis vil der fra og med 2016 blive øremærket 1 mio. kroner til uddannelsesmæssige initiativer.

Selskabet har derudover forpligtet sig til at lave programmer, som skal fremme grønlandsk arbejdskraft. Kurser om stenslibling og reetablering af et lokalt slibecenter er bare en del af dette.

True North Gems har via IBA aftalen allerede garanteret 5 praktikpladser, og langt størstedelen af de 80 ansatte i og omkring minen, forventes at være lokal arbejdskraft.

En række kontrakter relateret til minen, herunder logistik, servicering af minen og levering af brændstof, er allerede øremærket grønlandske virksomheder.