Midlerne til anlægs- og renoveringsprojekter er nu fordelt

Naalakkersuisoq for Erhverv og Råstoffer Jens-Erik Kirkegaard, der er tovholder på Naalakkersuisuts initiativer for at bekæmpe arbejdsløsheden melder nu klart ud om, fordelingen af midlerne til anlægs- og renoveringsprojekter. Samt om status over den ekstraordinære indsats for ledige.

Ekstrabevillingen på 174,2 mio. kr. til igangsættelse af ekstraordinære anlægs- og renoveringsopgaver skal skabe flest mulige arbejdspladser til de ledige. I juli 2014 er der registreret 3.360 arbejdssøgende, hvor der i samme periode sidste år var registreret 3.382 arbejdssøgende. Det er et fald på 22 personer.

Ekstrabevillingen på 174,2 mio.kr. er fordelt således til anlægs- og renoveringsprojekter i kommunerne: 

1.Kommune Kujalleq:                                                                           28,5 mio.kr.
2.Kommuneqarfik Sermersooq:                                                           44,3 mio. kr.
3.Qeqqata Kommunia:                                                                        28,2 mio. kr.
4.Qaasuitsup Kommunia:                                                                   58,2 mio. kr.
5.Boligprogram  for bygder og yderdistrikter og boligstøtte                10 mio.kr.
6.Landsdækkende vedligehold                                                          5 mio. kr.

Til bygderne og yderdistrikterne er der afsat 10 millioner kroner til et boligprogram, det vedrører selvbyggersæt (Illorput 2100). I bygderne blev der i maj lavet et opslag om, at der kan søges midler til de i alt 8 selvbyggersæt. Der er nu indkommet 4 ansøgninger fra borgere i Midt og Nordgrønland, som opfylder betingelserne samt yderligere 10 ansøgninger fra Syd- og Nordgrønland, hvor der skal indhentes supplerende ansøgningsmaterialer.

De 5 mio. kr. til landsdækkende vedligehold, vedrører bekæmpelse af skimmelsvamp i byerne. Indsatsen gennemføres i samarbejde med INI, som indhenter ønsker fra deres lokalkontor i de enkelte byer. Der er pt. modtaget forslag til indsatser i Maniitsoq og Ilulissat. Der forventes også indsatser i andre byer.

Udover denne ekstraordinære bevilling til anlægs-og renoveringsprojekter, er der i samarbejde med kommunerne afholdt og planlagt kurser for ledige i 2014 under den ekstraordinære indsats for ledige, hvor Selvstyret har afsat ca. 25 mio.kr. og kommunerne har medfinansieret med 10. mio. kr.  

Indsatsen er faglige kurser, afklaringskurser, øget revalidering, jobtrænings- og værkstedsprojekter samt boglige opkvalificeringskurser på Piareersarfiit, hvor målgruppen især er, unge under 30 år.

En stor del af de faglige kurser fokuserer på, at den ledige over tid stykker en specialarbejder-uddannelse sammen indenfor råstofområdet. Værkstedsprojekter og boglig opkvalificering for de ledige unge er længerevarende tiltag, som kvalificerer til videre uddannelse eller til job på arbejdsmarkedet.

I alt har 714 ledige været igennem forskellige kurser, som der er afholdt i forbindelse med den ekstraordinære indsats overfor ledige.

”Disse indsatser skal fremme de kompetencer, som erhvervslivet og råstofsektoren efterspørger men også give de unge ledige fokus til at kunne gennemføre et forløb, som kan være opkvalificering til at tage en uddannelse eller at få en fast arbejde”, siger Naalakkersuisoq for Erhverv og Råstoffer Jens-Erik Kirkegaard.

For yderligere kommentarer fra Naalakkersuisoq for Erhverv og Råstoffer Jens-Erik Kirkegaard, kontakt Ministersekretær Kirsten Enequist tel: +299 34 56 04.