Genfordeling af sildepiskerkvote fællesfangst

Overførsel af harpunkanonkvote til fællesfangstkvoten for sildepisker.

Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug har med inddragelse af KNAPK og KANUKOKA besluttet at overføre 10 harpunkanonkvoter til fællesfangstkvoten for sildepisker således, at der er 50 sildepiskere tilbage til fartøjer med harpunkanon.  

Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug har på baggrund af fangststatus og kvotegruppens enige indstilling besluttet at overføre 10 sildepiskere til fællesfangstkvoten i Vestgrønland med virkning fra og med den 6. september 2014.

Al fællesfangst er forbudt fra dagen før fordelingsdagen og kan først startes, når kommunalbestyrelsen efter høring af den lokale fisker- og fangerforening har foretaget og offentliggjort en ny fordeling.

Den 23. december 2013 og 17. januar 2014 blev der ved pressemeddelelse orienteret om en årlig kvote på 164 sildepiskere i Vestgrønland. 45 sildepiskere kunne fanges som fællesfangst og 119 blev tildelt harpunfangsten. Den totale kvote for Østgrønland er på 15 dyr.

Pr. 1. september var der opfanget 31 sildepiskere i Vestgrønland ved fællesfangst og 57 sildepiskere ved harpunkanonfangst, givende en restkvote på hhv. 26 og 50 stk. efter overførsel. I Østgrønland var der fanget 10 sildepiskere, givende en restkvote på 5.

Overførsel (øgelse) bliver følgende i Vestgrønland:

Qaasuitsup kommunia                              7

Qeqqata kommunia                                   2

Kommuneqarfik Sermersooq Vest             1

Kommuni Kujalleq                                    0

Total:                                                         10:

Overførsel (genfordeling) bliver følgende i Østgrønland:

Ittoqqortoormiit forvaltningsområde overfører kvote på 2 sildepiskere til Tasiilaq forvaltningsområde

For pukkelhval kan der overføres en restkvote på 1 pukkelhval fra 2013, som ikke blev uddelt i januar 2014. Den overføres til Kommuneqarfik Sermersooq, der har opfanget den tildelte kvote for 2014. De andre tre kommuner beholder deres nuværende fordeling af pukkelhvalkvote og licenstildeling.

Vestgrønland

Fangst 2014

Kvote 2014

Qaasuitsup

0

2

Qeqqata

1

3

Sermersooq

3

3+1

Kujalleq

0

3

Bilag: Fangststatus for fællesfangst på sildepisker pr. 1.september 2014 for Vest- og Østgrønland.

Status for fællesfangst på sildepisker pr. 1. september 2014:

Følgende fangstdata er baseret på fangstmeldinger, som APNN har modtaget pr. 1. september 2014. Der skal således tages forbehold for, at enkelte rapporteringer endnu ikke er indleveret til APNN.

Fællesfangst på sildepisker, Vestgrønland

Vestgrønlands-bestanden

Fangst

Kvote

Restkvote

Pr. 1/9

Overførsel

6/9

Samlet rest

Qaanaaq

0

1

1

7

11

Upernavik

5

5

0

Uummannaq

4

6

2

Qeqertarsuaq

3

2+1

0

Ilulissat

2

2

0

Qasigiannguit

2

2

0

Aasiaat

3

4

1

Kangaatsiaq

5

4+1

0

Sisimiut

1

3

2

2

4

Maniitsoq

3

3

0

Nuuk

2

3

1

1

3

Paamiut

2

3

1

Narsaq

1

2

1

0

6

Qaqortoq

0

2

2

Nanortalik

0

3

3

TOTAL

33

45

14

10

24

Fællesfangst på sildepisker, Østgrønland

Østgrønlandsbestanden

Fangst

Kvote

Restkvote

Genfordeling

6/9

Samlet rest

Ittoqqortoormiit

0

5

5

-2

3

Ammassalik

10

10

0

+2

2

TOTAL

10

15

5

0

5

 

 

For yderligere kontakt: Kontorfuldmægtig Nuka Møller Lund, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, tlf.: +299 345345, email: apnn@nanoq.gl