Krydstogtturismen skal styrkes

Naalakkersuisut har stort fokus på at sikre en positiv udvikling af Grønlands turisme-erhverv.

De seneste år har Grønland oplevet en stilstand i antallet af turister og på krydstogtsområdet endda et markant fald.

Udviklingen i afgifter på turismen i Grønland har svækket Grønlands konkurrenceevne, og gjort det uhensigtsmæssigt dyrt at besøge landet.

I en analyse udarbejdet af Departement for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked blev det tydeligt, at Grønland både for charterfly og for krydstogtsskibe var uhensigtsmæssigt meget dyrere end vore nabolande.

For at styrke landets konkurrenceevne fremlægger Naalakkersuisut derfor på EM14 et forslag til at sænke afgifterne på krydstogtsanløb, således at Grønland lægger sig på niveau med Island, der de seneste år har oplevet en stor fremgang i antallet af turister.

Visit Greenland gør et særdeles godt stykke arbejde for at markedsføre Grønland – som er en af kerneopgaverne for selskabet.

Finansieringen af afgiftsnedsættelsen er derfor ikke fundet ved at beskære Visit Greenlands servicekontrakt, der også i 2015 vil være på 13.911 millioner kroner.

De 1,6 millioner kroner, som skal være med til at finansiere afgiftsnedsættelsen, er penge, der tidligere har været afsat til en særlig indsats for promovering af kunsthåndværk og oplevelseserhverv.

Disse midler vil fremover blive flyttet til en styrkelse af rammevilkårene i form af afgiftsnedsættelser på turismeområdet.

Der er derfor ikke tale om at Naalakkersuisut sparer på bevillingen til Visit Greenlands servicekontrakt.