Fokus på oprindelige folks rettigheder

FN's Verdenskonference om Oprindelige Folk finder sted den 22. og 23. september i New York.

Det blev ved FN’s generalforsamling i 2010 formelt besluttet, at der skulle afholdes en Verdenskonference om oprindelige folk.

Grønland har deltaget aktivt i forberedelsesprocessen og har arbejdet for, at Verdenskonferencen skulle finde sted for at rette fokus på oprindelige folks rettigheder herunder opnåelse af målsætningerne i FN-erklæringen om oprindelige folks rettigheder.

I 2013 afholdt repræsentanter for de oprindelige folk en forberedende konference til Verdenskonferencen om oprindelige folk, i den samiske by Alta i Norge, med grønlandsk deltagelse.

Under konferencen blev det såkaldte Alta dokumentet vedtaget.

Dokumentet indeholder 43 konkrete anbefalinger samlet 4 overordnede temaer, som ønskes afspejlet i Verdenskonferencens endelige slutdokument.

Efter konferencen blev Alta dokumentet drøftet under Inatsisartuts efterårssamling 2013, hvor man bl.a. blev enige om, at de foreslåede fire temaer inkluderes i forhandlingerne til Verdenskonferencen.

I maj 2014 under afholdelse af FN's Permanent Forum for Oprindelige Folk var Verdenskonferencen i den grad i fokus.

Her blev bl.a. den formelle organisering af Verdenskonferencen genforhandlet, herunder graden af oprindelige folks deltagelse under forhandlingerne af slutdokumentet til Verdenskonferencen.

Genforhandlingen skete, selvom organiseringen af Verdenskonferencen var besluttet under FN’s generalforsamling i 2012.

Grønland har været aktiv i de uformelle konsultationer i FN ifm. forhandlingerne af slutdokumentet til Verdenskonferencen i juli og august 2014.

Verdenskonferencen om Oprindelige Folk finder derfor sted efter en længerevarende forhandling om, hvor stor indflydelse de oprindelige folk skulle have.

I disse dage foregår forhandlingerne om slutdokumentet mellem medlemsstaterne i FN, hvor Grønlands interesser repræsenteres i tæt samarbejde med det danske udenrigsministerium.

Til Verdenskonferencen vil formanden for Naalakkersuisut, Aleqa Hammond holde oplæg om ”implementering af oprindelige folks rettigheder på nationalt og lokalt niveau” den 22. september, dagen før FN generalsekretærens klimatopmøde.

Onsdag den 24. september åbner formanden for Naalakkersuisut officielt Grønlands nye Repræsentation i Washington D.C.

For yderligere kontakt via:
AC-fuldmægtig Uiloq Mulvad Jessen, Udenrigsdirektoratet, Direkte telefon: 34 67 08