Regler for fangst af rensdyr og moskusokser

Pressemeddelelse vedr. gældende regler for fangst af rensdyr, moskusokser etc.

APNN skal hermed på baggrund af rensdyr- og moskusoksejagtens forløb sommer og efterår 2014 gøre opmærksom på følgende regler, der iht. Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 27. juni 2013 om beskyttelse og fangst af vilde rensdyr hhv. bekendtgørelse nr. 8 af 27. juni 2013 om beskyttelse og fangst af moskusokser er gældende.

  • Rensdyrjagten startede i år den 1. august 2014, hvilket blev meddelt ved pressemeddelelse af 1. juli 2014 og står skrevet på licensen. Rensdyrjagten stopper for fritidsjagt d. 30. september midnat og 15. oktober midnat for erhvervsjagt. Fangst af rensdyr udenfor fangstperioderne er ulovlig fangst og kan ifølge § 25 i rensdyrbekendtgørelsen medføre bøde og konfiskation samt frakendelse af retten til at have jagtbevis.

 

  • Moskusokserne i Nuuk-fjorden er fredet, hvilket betyder at fangst af moskusokser i Nuuk-fjorden er ulovlig fangst og ifølge § 26 i moskusoksebekendtgørelsen kan medføre bøde og konfiskation samt frakendelse af retten til at have jagtbevis.

 

  • Efter fangst af rensdyr og moskusokser skal alt kød iht. § 12 i begge bekendtgørelser medbringes fra fangstpladsen. Det er altså forbudt at efterlade dyrekroppe og andet i terrænet og overtrædelser kan medføre bøde og konfiskation samt frakendelse af retten til at have jagtbevis.

 

  • Vildtlevende får i forvaltningsområde Nuuk er fredet, hvilket betyder at al form for fangst af vildtlevende får er ulovlig fangst og ifølge kommunalvedtægt om fredning af vildtlevende får kan medføre bøde og konfiskation.

 

 

 

 

 

 

Nærmere information kan fås ved henvendelse til Afdelingschef Amalie Jessen, tlf. nr. +299 345304, amalie@nanoq.gl