Nordiske samarbejdsministre mødes

De nordiske samarbejdsministre mødtes i København torsdag den 4. september. Ministrene drøfter deres forslag til Nordisk Råds session i oktober i Stockholm.

Ministrene drøfter deres forslag til Nordisk Råds session i oktober i Stockholm.

Naalakkersuisoq for Miljø, Natur og Nordisk samarbejde Kim Kielsen deltog i samarbejdsministrenes møde.

Mødet var præget af de ministeropgaver, som vedrører økonomien.

Ministrene vedtog et budgetforslag til 2015, som nu oversendes til Nordisk Råd som ministerrådsforslag.

Det samlede budget er på 936 mill. DKK. Ministerrådets budget er på to år reduceret med 68 mill. DKK, således som det blev aftalt i 2013.

Set i et arktisk perspektiv var det særlig vigtigt, at samarbejdsministrene vedtog Nordisk Ministerråds opdaterede program for samarbejdet om arktiske spørgsmål.

Dette samarbejdsprogram vil nu blive fremlagt til diskussion i Nordisk Råd. Det sker på Nordisk Råds næste session i Stockholm i slutningen af oktober måned.

For Naalakkersuisut er det nordiske samarbejdsprogram for Arktis af stor betydning, fordi det betyder, at Norden i fællesskab er med til at præge indholdet af arbejdet i Arktisk Råd.

”På mødet med mine kolleger gav jeg udtryk for min store tilfredshed med det opdaterede samarbejdsprogram om arktiske spørgsmål”, udtaler Kim Kielsen.

”Den nordiske støtte til arktiske projekter har i mange tilfælde været afgørende for deres etablering og gennemførelse. Vi har som et eksempel fra i år resultatet af den arktiske biodiversitets undersøgelse. (Arctic biodiversity Assessment – ABA). Dette store arbejdet har været udført gennem Arktisk Råds program for Flora og Fauna (CAFF). Jeg tror ikke, det havde været muligt, hvis ikke Nordisk Ministerråd havde støttet projektet finansielt gennem hele arbejdet ”, slutter Kim Kielsen.

Information: seniorrådgiver Jørgen S. Søndergaard, Udenrigsdirektoratet, tlf + 45 40 34 31 23