Kim Kielsen drøfter nordisk samarbejde 2015

Kim Kielsen til møde om nordisk samarbejde i 2015. Naalakkersuisoq for Nordisk samarbejde Kim Kielsen drøfter nordisk samarbejde i 2015 med den danske samarbejdsminister Carsten Hansen.

Naalakkersuisoq for Nordisk samarbejde Kim Kielsen drøfter nordisk samarbejde i 2015 med den danske samarbejdsminister Carsten Hansen.

Før samarbejdsministermødet i København torsdag, havde Kim Kielsen også et møde med sin danske kollega.

På mødet drøftede man dels dagens møde i Nordisk Ministerråd, dels planerne for det danske formandskab for det nordiske samarbejde i 2015.

Det danske formandskabsprogram indeholder også en lang række særlige formandskabsprojekter, hvoraf et vedrører biodiversitet i havet ved Østgrønland. Dette projekt ledes af Grønlands Naturinstitut. Som supplement til formandskabsprogrammet blev ministrene enige om, at ansøge kollegerne i Nordisk Ministerråd om penge til et arktisk projekt - under det arktiske samarbejdsprogram - omkring indsamling af viden om natur, miljø og klima fra brugerne i forbindelse med deres brug af naturen til f.eks. fiskeri, fangst, rensdyravl eller rekreative formål.

”Det nordiske samarbejde er vigtigt for Naalakkersuisut både generelt, men også når det gælder konkret projekter”, udtaler Kim Kielsen.

”Til næste år har Danmark formandskabet i Nordisk Ministerråd. Både jeg og kolleger i Naalakkersuisut har haft lejlighed til at komme med bidrag til indholdet af det program, som i sin endelige udgave præsenteres for Nordisk Råd af statsministeren, i slutningen af oktober. Samtidig hermed har jeg aftalt med min danske kollega – samarbejdsminister Carsten Hansen – at vi søger kolleger i Nordisk Ministerråd om penge til et særligt projekt, der handler om at udvikle metoder, til at få et mere systematisk indblik i den viden, som de daglige brugere af vores natur er i besiddelse af. På denne måde er vi med til at styrke vores borgere i den politiske proces, der handler om brugen af naturens ressourcer”, slutter Kim Kielsen.

Information: seniorrådgiver Jørgen S. Søndergaard, Udenrigsdirektoratet +45 40 34 31 23