Trafikstruktur i Sydgrønland er ikke fastlagt endnu

Helikopter

Det er ikke korrekt, når der i flere medier blevet fremført, at den fremtidige passagerbefordring i Sydgrønland alene vil være baseret på sejlads.

Naalakkersuisut lægger stor vægt på at få så meget transport som muligt for pengene, og flere steder er der mulighed for, at transporten kan løses i kombination med sejlads og helikopterbeflyvning.

Inden kontraktforhandlingerne har der været dialog med bl.a. Kommune Kujalleq. Herfra blev der udtrykt et stort ønske om, at man undersøgte mulighederne for en løsning, som kombinerer sejlads med helikoptertrafik. I tilbudsmaterialet fremgår det derfor, at en løsning, der kombinerer sejlads og helikoptertransport i Sydgrønland vil blive prioriteret.

Naalakkersuisut skal igen understrege, at forhandlingerne om servicekontrakter om befordring af passagerer, post og fragt fra 2015 stadig pågår. Der er således ikke indgået aftaler eller truffet endelige beslutninger om den endelige trafikstruktur i Sydgrønland.

Når forhandlingerne er afsluttet, skal resultatet først godkendes af Naalakkersuisut og dernæst af Finans- og Skatteudvalget. Først derefter kan endelige aftaler indgås med operatørerne. 

Målet med servicekontrakterne er overordnet set, at sikre, at man kan rejse i hele landet til en rimelig pris. For at indfri ønskerne ser vi derfor på forskellige løsningsmodeller.

 

For yderligere oplysninger kontakt Steen Lynge Naalakkersuisoq for Sundhed og Infrastruktur, via ministersekretær Lea Holm tlf. nr. 553303.