Landbrugsrådet har afholdt sit møde

Landbrugsrådet har afholdt sit 34. møde i Narsaq d. 28. august 2014.

Landbrugsrådet har på sit møde drøftet en række væsentlige emner og vil bruge anledningen til at udtale sig om følgende:

Landbrugsrådet vil først og fremmest takke Landbrugskommissionens formand Palle Høy for hans store arbejde med betænkningen.

Landbrugsrådet blev præsenteret for betænkningen og drøftede indholdet og kommer med følgende anbefalinger til Naalakkersuisut:

- at der etableres en arbejdsgruppe der skal følge Landbrugskommissionens anbefalinger i betænkningen og at gruppens sammensætning består af følgende repræsentanter: 1 medlem fra SPS, 1 medlem fra Kommune Kujalleq, 1 medlem fra Konsulenttjenesten for Landbrug samt 1 medlem fra Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug og 1 medlem fra Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender.

Gruppen skal komme med forslag til prioritetsliste på baggrund af betænkningen vedrørende a. lovpakke, b. omkostningsreducerende initiativer samt c) finansieringsinitiativer indenfor landbrugserhvervet.

Alle forslag der blev drøftet fra Landbrugsrådsmedlemmer blev godkendt som er følgende:

  1. Forslag til igangsættelse af arbejde med ændring af lov med henblik på gæld-sanering af problematiske og gamle ESU-sager:

Landbrugsrådet godkendte enstemmigt, at det er tvingende nødvendigt at der sker en mærkbar oprydning af ESU-sager indenfor landbrug, herunder igangsætning af gældsanering af gamle ESU gæld og andre problematiske ESU-sager. Dette initiativ anses for at være nødvendigt for at landbruget undgå reduktion af antallet af fåreholdere, og dermed leverandører til Neqi A/S slagteriet samt for at konsolidere fåreholdererhvervet.

  1. Forslag til ændring af ESU rentebærende %-sats fra 4 til 2 %:

For at afhjælpe landbrugserhvervets arbejde med at konsolidere sig, har Landbrugsrådet indstillet til godkendelse at ESU rentebærende %-sats ændres fra 4 % til 2 %. På den måde vil fåreholderen kunne udvide og investere i nye maskiner og bygninger.

  1. Forslag om etablering af en ordning i forhold til skift fra fåreholder til kvægholder:

Landbrugsrådet har godkendt at indstille at kvægholdere stilles samme vilkår som ny-etablerede fåreholdere hvad angår støtte. På den måde kan man sikre at kvægholderne dels ligestilles som fåreholdere og dels kan ruste sig bedre til overgangen fra fåreholder til kvægholder. Et af de vigtigste argumenter er at kvæghold vil understøtte politikken om selvforsyning, da kødudbytte er stort og har store udviklingspotentialer såvel i Sydgrønland som nordligere områder.

4. Forslag om nødvendigheden af kontrol af lam:

På grund af de stigende antal tyverier af lam og får på fourageringsområderne, har medlemmerne godkendt indstillingen om at der arbejdes for etablering af kontrol og opsyn af får og lam i Kommune Kujalleq. De seneste år er der konstateret flere og flere anskudte lam og øget svind i antallet, som formodes at være forårsaget af tyveri. Det er uacceptabelt og har stor negativ indvirkning på fåreholderne indtjeningsmuligheder. Ifølge loven er det forbudt at jage husdyr, herunder lam og får.

5. Revision af kommissorium og forretningsorden for Landbrugsrådet:

Endelig har Landbrugsrådet revideret både kommissoriet og forretningsorden, som vil blive indstillet til godkendelse hos Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug. Ændringerne går mere på opdatering af forretningsorden sprogligt såvel af organisatorisk karakter.

 

På Landbrugsrådets vegne

Formand

Niels Lund

email: nielslu@greennet.gl

Mobil: 492451