Der er forslag om en ændring af fiskerifinansieringspuljen

Siden Naalakkersuisut i august fremlagde sit forslag til Finanslov for 2015, har der igennem medierne været udvist stor debat om blandt andet ændringen af de tidligere afsatte midler på 20 mio. kr. til fiskerifinansieringspuljen. Der har til debatten været en del fortolkninger, som dels kan udtrykkes for ikke at være i nærheden af virkeligheden.

Af den grund er det min opfattelse at måtte redegøre for hvilke grundlag, Naalakkersuisut i sit arbejde har lagt til grund for denne opgave. Til historien hører også, at debatten og skriverierne blandes sammen med andre opgaver.

Virkeligheden er den, at Inatsisartut ved beslutningen af Finanslov 2014 har afsat 20 mio. kr. i overslagsårene for hovedkonto 50.06.50. Samme beløb er afsat i 2016 og 2017.

Under Inatsisartuts forårssamling blev Naalakkersuisut pålagt på finansloven for 2015 at skulle afsætte 15 mio. kr. under behandling af punkt 45. Punkt 45 er fremsat af Inatsisartut medlem Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit, som forslog til inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges på finansloven 2015 at afsætte 5 mio. kr. til fremme af selvforsyning inden for landbrugsområdet.

Under Inatsisartuts 2. behandling af punkt 45 afgav Fiskeri-, Fangst og Landbrugsudvalget betænkning. Et enigt udvalg fremsatte følgende ændringsforslag:

”Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges på Finansloven 2015 at afsætte minimum 15 mio. kr. til støtte og udvikling af det grønlandske landbrug.”

Udvalget indstillede, at ændringsforslaget om minimum 15 mio. kr. til brug for landbruget finansieres gennem en omfordeling af midlerne på Finansloven i forbindelse med de kommende finanslovsforhandlinger.

Naalakkersuisut har med baggrund i Inatsisartuts beslutning i sit forslag til Finanslov 2015 ved omrokering finansieret denne. Omrokeringen er foretaget efter grundige vurderinger. Af denne omrokering via hovedkonto 50.06.50 er grundlaget følgende.

I begyndelsen af 2014 var der i fiskerifinansieringspuljen i alt afsat 38,8 mio. kr.

Af disse midler er der frem til 3. september 2014 forbrugt i alt 11,1 mio. kr. i 2014.

Med baggrund i de sager, som behandles for resten af 2014, forventes benyttet yderligere 2,2 mio. kr. fra puljen.

Der vil således i begyndelsen af 2015 i hovedkonto 50.06.50 være ca. 25,5 mio. kr. i puljen.

En del af de godkendte bevillinger i 2014 udbetales dog gradvist, såfremt de enkelte projekter bliver realiseret.

Det skal understreges, at Naalakkersuisut til Inatsisartuts Efterårssamling har fremsat forslag til Inatsisartutlov om ændring af landstingslov om fiskerifinansieringspulje til behandling.

Forslaget fremsættes, fordi der har været et politisk ønske om, at fiskerne kan bibeholde deres licenser ved ophugning af deres fiskefartøjer.

Baggrunden for dette ønske er, at mange fiskere ikke har ønsket at ophugge fartøjer, når det ved udbetalingen af tilskuddet er et vilkår, at licenser og kvoter bortfalder.

Med venlig hilsen

Finn Karlsen
Naalakkersuisutmedlem for Fiskeri, Fangst og Landbrug