Vestnorden fokuserer på bilateralt samarbejde

Vestnordiske møder i Reykjavik med fokus på det bilaterale samarbejde imellem Grønland og Island.

Formanden for Naalakkersuisut, Aleqa Hammond mødtes lørdag 30. August med Islands Præsident Olafur Ragnar Grimsson. Mandag 1. september deltog formanden for Naalakkersuisut i Vestnordisk Råds Årsmøde sammen med udenrigsminister Gunnar Bragi Sveinsson og Færøernes lagmand. Tirsdag den 2. september deltog Formanden for Naalakkersuisut i Hoyviksrådets møde som observatør på invitation af den færøske lagmand og den islandske udenrigsminister.

Fælles for alle tre møder, var fokus på udbygning af det praktiske samarbejde med Island på flere områder.

Aleqa Hammond udtaler efter møderne:

”Det er vigtigt at de Vestnordiske lande i højere grad tilgodeser økonomisk samarbejde og samhandel, øgede samarbejdsmuligheder indenfor fiskeriet, samt samarbejdsmuligheder indenfor sundhedsområdet.

Der er meget potentiale i det Vestnordiske samarbejde, men det skal implementeres i praksis. Både den islandske udenrigsminister Gunnar Bragi Sveinsson og jeg fremhævede på møderne vores fælles islandsk-grønlandske samarbejdserklæring fra 2013, som et godt grundlag for at udbygge samarbejdet imellem Grønland og Island på områder som giver reelle forbedringer for befolkningerne.

I første omgang skal der skabes grundlag for at langt flere patienter som skal sendes ud af Grønland til behandling, bliver sendt til behandling i Island i stedet for som nu næsten udelukkende til Danmark, og samtidig skal vi arbejde for at en større del af de turister som kommer til Island også fortsætter videre til Grønland.

I Vestnorden, er Grønland og Island kommet langt med at få skabt lige muligheder for at både mænd og kvinder kan bidrage til samfundsudviklingen på lige vilkår. Det er vigtigt at disse fremskridt bredes ud til hele Vestnorden.”

 

 

 

Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga

Med venlig hilsen

 

Aleqa Hammond

 
Kontaktperson:Udenrigsdirektør Kai Holst Andersen, Toqq/direkte +299 345151/+45 40178293, kaoa@nanoq.gl