Grænserne for forvaltningsområderne er ændret

Stemningsbillede

Naalakkersuisut besluttede i sidste uge, at grænserne for fiskeri efter hellefisk i forvaltningsområderne Upernavik, Uummannaq og Diskobugten ændres. Ændringerne træder i kraft den 15. september 2014.

Der er i forbindelse med ændringerne af grænserne fem væsentlige ændringer af den gældende bekendtgørelse om fiskeri efter hellefisk. Følgende fem elementer er:

At der er to områder i forvaltningsområde Upernavik, hvor der kan fiskes frit, med følgende geografiske koordinator: Nord for 71o30’N og syd for 72o30’N, og nord for 73o52,5’N og syd for 75o00’N.

At der et område i forvaltningsområde Uummannaq, hvor der kan fiskes frit, vest for 52°30’V, indenfor de nuværende grænser for forvaltningsområdet.

At der et område i forvaltningsområde Diskobugten, hvor der kan fiskes frit, vest for 51°30’V.

At der indføres et separat område i en lige linje øst for 51°00’V, i Ilulissat Isfjorden, der udelukkende skal gælde for fangster, der tages og transporteres med hundeslæde.

At den sydlige grænse for forvaltningsområde Diskobugten ændres fra 68° 00’N til 68° 52,5’N.

Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug oplyser, at den sydlige grænse for forvaltningsområde Diskobugten flyttes nord på til 68° 52,5’N, og fiskeriet syd for denne herefter bliver uden kvoter.

Ændringen betyder, at der oprettes områder indenfor de gældende forvaltningsområder, hvor fangsterne i fremtiden ikke vil blive fratrukket kvoterne.

Ændringen af grænserne har ingen praktisk betydning for licenshavere, og der skal således ikke udstedes nye fiskerilicenser.

Medlem af Inatsisartut Karl-Kristian Kruse fremsatte et beslutningsforslag under Inatsisartuts forårsmøde 2014, der gik ud på en ændring af forvaltningsområderne Upernavik, Uummannaq og Diskobugten.

Forslaget blev begrundet med at fiskeriet efter hellefisk indstilles i dele af året, som følge af en restriktiv forvaltning af fiskeriet og derfor er der behov for tiltag, der kan gøre det muligt for fiskerne at fiske mere kontinuerligt.

I forsættelse af ovenstående har departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug arbejdet på at realisere beslutningsforslaget, som Naalakkersuisut har godkendt.

For yderligere oplysninger kontakt kontorchef i Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Jóhanna Lava Køtlum, email: jool@nanoq.gl, tlf: 345353.