Særaftale om optag på studier i Danmark underskrevet

Den danske Uddannelses- og Forskningsminister Sofie Carsten Nielsen var i sidste uge på sit første besøg i Grønland. Under besøget blev uddannelses- og forskningsinstitutioner i Nuuk og Sisimiut besøgt, ligesom det blev til en kort sejltur til Assaqutaq syd for Sisimiut.

Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, Nick Nielsen, som også har forskning som sit ressortområde, udtaler om besøget:

”Vi har et meget værdifuldt samarbejde med Danmark på uddannelsesområdet, hvor omkring 500 grønlandske studerende årligt er under uddannelse på danske uddannelsesinstitutioner. Derfor er jeg glad for, at vi kunne benytte lejligheden under Sofie Carsten Nielsens besøg til at få underskrevet og dermed formaliseret den såkaldte ”særaftale”, som nu kan findes indskrevet under egen paragraf i de relevante danske adgangsbekendtgørelser som ”særordningen om grønlandske studerendes optag på de videregående uddannelser”. Særaftalen betyder, at grønlandske studenter med et gennemsnit på 6 ved studentereksamen fortsat kan vælge frit blandt de danske uddannelser, hvis de opfylder de faglige optagelseskriterier.”

For at sikre flere grønlandske studerende mulighed for at gennemføre uddannelsen i Danmark, er der nedsat en arbejdsgruppe, som skal komme med indstillinger om initiativer, som kan gøre det lettere at gennemføre uddannelsen langt fra hjemlandet. Om dette arbejde udtaler Nick Nielsen:

”Jeg har – som det vist er de fleste bekendt i dag – selv læst i Danmark i mange år under min uddannelse, og jeg havde dengang stor nytte af de netværk, som særligt De Grønlandske Huse danner ramme om. Derfor har vi fra de to ministerier bedt Husene og de studerendes forening, AVALAK, om at komme med forslag til gode initiativer. Endvidere er Danmarks Tekniske Universitet (DTU) inviteret med i arbejdsgruppen, da de gennem mange år har høstet erfaringer med diplomingeniøruddannelsen under ARTEK, som jo er en uddannelse, hvor de første tre semestre læses ved ARTEK i Sisimiut på Kalaallit Teknikimik Ilinniarfik (KTI), mens resten af uddannelsen læses ved ARTEK på DTU i Lyngby.”  

Arbejdsgruppen har holdt sit første møde og forventes at levere input til nye initiativer løbende.For nærmere information kan ledelsessekretær Adolfine Christensen kontaktes på telefon 345711.