Uanmeldt tilsyn og kontrol af virksomheders brug af udenlandsk arbejdskraft

Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked har i samarbejde med Politiet, Kommune Kujalleq, Skattestyrelsen og Udlændingestyrelsen foretaget tilsyn og kontrol af udefrakommende arbejdskraft i Kommune Kujalleq tirsdag d. 27. August, hvor fokus har været rettet mod turist-, hotel- og restaurationsbranchen.

En række udefrakommende arbejdere blev kontrolleret for gyldige opholds- og arbejdstilladelser.

Størstedelen af de adspurgte udefrakommende arbejdere var i besiddelse af lovmæssige tidsbegrænset opholds og arbejdstilladelse, og flere var i proces med at genansøge tilladelserne, og enkelte havde tidsubegrænsede opholdstilladelser.

Kun ganske få havde ikke gyldige opholds- og arbejdstilladelser og disse forhold bliver behandlet af myndighederne.

Dette er et meget repræsentativt billede af de tilsyn, der også tidligere er blevet foretaget i både Nuuk og på kysten. Langt størstedelen af de udefrakommende arbejdere, der bliver antruffet, har orden på deres opholds- og arbejdstilladelser og det er de færreste der arbejder i Grønland ulovligt.

Det tætte samarbejde mellem de forskellige instanser er medvirkende til at effektivisere området og fokusere hvor ressourcerne skal sættes ind i fremtiden.

Det øgede tilsyn på området vil fortsat have vores bevågenhed.

For yderligere informationer, kontakt:
A/C fuldmægtig Janus Chemnitz Kleist, Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked, +299 34 54 07