Berigtigelse på baggrund af AG´s artikel ”Kuupik vraget”

Af Departementschef Svend Hardenberg

Berigtigelsen bliver fremsendt på baggrund af, at der i artiklen er flere faktuelle og grundlæggende fejl.

Indledningsvist skriver Christian Schultz-Lorentzens, ”at et mindretal i det fem mand store ansættelsesudvalg modsatte sig ansættelsen.

Hovedargumentet skulle være, at Aviâja Helms ikke lever op til de krav, der stilles som betingelse i Selvstyrets egen stillingsannonce,”.

For det første så har Ansættelsesudvalget indledningsvist fundet Aviâja Helms egnet, idet hun er blevet indkaldt til samtale, og efterfølgende blevet tilbudt ansættelse i stillingen.

Der er heller ikke nogen i udvalget der har modsat sig beslutningen om at tilbyde hende ansættelse, det baserer sig alene på spekulationer fra journalistens side.

”Mindretal i Ansættelsesudvalget er uenig i udpegningen”, er også baseret på spekulationer fra journalistens side, idet at et flertal har foretrukket én kandidat på ingen måde kan være udtryk for en uenighed i udvalget om den pågældende person.

”Krav som andre ansøgere angiveligt indfriede” omhandlende ønskerne i stillingsannoncen, er øjensynligt også et udtryk for spekulation, idet journalisten på ingen måde har deltaget i processen, i Ansættelsesudvalget.

”I en pressemeddelelse indrømmer …, at der har været uenighed i Ansættelsesudvalget, uden at beskrive hvad uenigheden præcist handler om.”

Dette er igen et udtryk for spekulation fra journalistens side, idet der ikke har været uenighed i udvalget. Der har alene været et flertal for én kandidat, som Formanden for udvalget har taget til efterretning, for så at træffe sin afgørelse.

”Der var altså ikke enighed i udvalget, hvor et mindretal ikke ville lægge navn til ansættelsen af advokaten og dermed af en person, som ikke lever op til stillingsopslagets krav og de nødvendige forudsætninger for at bestride den krævende topstilling.”

Spekulationen fra journalistens side går nu både på, at der var nogen der ikke ville stå ved ansættelsen af den pågældende kandidat, hvilket ikke er korrekt.

I den forbindelse har jeg tidligere oplyst, ved en berigtigelse, at det er Formanden for et ansættelsesudvalg, der træffer den endelige beslutning, hvilket også har været tilfældet i denne sag. Og at et flertal for én kandidat ikke er et udtryk for en uenighed, eller at man ikke vil ”lægge navn til ansættelsen”.

”Svend Hardenberg slår fast, at det er ansættelsesudvalget – om nødvendigt kun formanden – der træffer afgørelsen om ansættelsen…”. Journalisten forholder sig ikke til fakta, som også fremgår af den tidligere berigtigelse, hvor det i henhold til det pågældende cirkulære, alene er Formanden for ansættelsesudvalget, der træffer beslutningen. Ansættelsesudvalgets rolle er alene at bistå formanden i processen.

”Da AG var i kontakt med Svend Hardenberg i weekenden sagde han ellers, at ansættelsen i sidste ende var en politisk beslutning.” er ikke korrekt.

Den sidste kontakt jeg har haft med Christian Schultz-Lorentzen er torsdag den 21. august, hvor jeg ringer ham op kl. 16:45, og har en samtale med ham på 7 minutter. Dette har allerede været omtalt i den tidligere berigtigelse, hvor vi alene snakkede om, at han ville have udleveret min information til medarbejderne på Repræsentationen.

Det er derfor forkert refereret af ham, at jeg skulle have oplyst ”at det i sidste ende var en politisk beslutning”.

Det er det ikke, og som jeg også tidligere har oplyst i berigtigelsen, så har Naalakkersuisut fået det forelagt som en orientering den 20. august 2014, hvilket blev taget til efterretning.

”…også Aleqa Hammond i weekenden bekræftede, at ansættelsen er repræsentationschefen først skulle behandles af Naalakkersuisut”.

Det er heller ikke korrekt, idet Formanden for Naalakkersuisut Aleqa Hammond, har oplyst journalisten, at hun ikke udtaler sig i personalesager, men at Naalakkersuisut naturligt orienteres løbende om ansættelser. Så det kan ikke have været behandlet af Naalakkersuisut, sådan som journalisten skriver, idet det alene er taget til efterretning.

Journalisten oplyser afslutningsvist, at det ikke er lykkes at komme i kontakt med undertegnede, hvilket kan virke underligt, idet jeg tidligere har oplyst, at han er velkommen til at kontakte mig pr. mail, med spørgsmål m.v., hvilket ikke er sket.

Kontaktperson: Svend Hardenberg, Departementschef i Formandens Departement, mail: svha@nanoq.gl