Udvidelse af skolen i Narsaq på plads

Licitation af renovering og udvidelse af skolen i Narsaq på plads

Som bekendt er der igennem den sidste tid pågået nedrivning og klargørelse til nybyggeri og renovering af skolen i Narsaq.

Jeg kan nu med glæde offentliggøre, at der nu kan arbejdes for at indgå en aftale om byggeriet.

Licitationen skete 26. august 2014, og der var 5 entreprenører, der gav bud på entreprisen. Til hovedentreprisen var Permagreen Grønland A/S billigst.

Det er med stor tilfredshed, jeg kan notere mig, at der er god og aktiv konkurrence i byggebranchen. Jeg har en forventning om, at skolen i Narsaq bliver et mønsterbyggeri, som vil være til gavn og glæde for mange børn fremover.

Når entreprisekontrakten er underskrevet, kan byggeriet starte.

Med venlig hilsen

Siverth K. Heilmann