Vedr. tilskud til Mediehuset SermitsiaqAG

Mediehuset SermitsiaqAG

Grønlands Selvstyre har den lovgivende og udøvende magt inden for overtagne sagsområder. I overensstemmelse hermed er den lovgivende magt hos Inatsisartut. Ombudsmanden for Inatsisartut fører tilsyn med den udøvende magt, som varetages af Naalakkersuisut. Endelig er den dømmende magt hos domstolene.

”Naalakkersuisut gav den 9. juli 2014 Mediehuset SermitsiaqAG afslag på ansøgt mediestøtte. Det var en helt igennem korrekt afgørelse, som er endelig, og som ikke kan påklages til anden administrativ myndighed”, siger Formanden for Naalakkersuisut, Aleqa Hammond.

”Naalakkersuisut skal gøre opmærksom på, at hverken ytringsfriheden eller demokratiet bliver begrænset af afgørelsen – snarere tværtimod, den skaber mere uafhængighed. Det skal understreges, at Naalakkersuisut har fulgt Finanslovens rammer i sin afgørelse. Naalakkersuisut vil ikke give en overskudsforretning flere af skatteborgernes midler, når virksomheden udmærket selv kan stå på egne ben”.

”Mediehuset SermitsiaqAG har mulighed for at prøve sin vurdering af sagen, herunder Naalakkersuisuts afgørelse ved at vælge at indbringe sagen for ombudsmanden og /eller domstolene. Det vil Naalakkersuisut imødese med sindsro” tilføjer Aleqa Hammond og slutter:

”Juridiske eksperter har besvaret nogle spørgsmål fra udelukkende den ene part i sagen. Så med al respekt giver deres vurderinger ikke Naalakkersuisut anledning til at ændre beslutningen”.

Kontakt:

Formandens Departement
Direktør Mininnguaq Kleist
Email: mikl@nanoq.gl
Tlf: +299 345132