Udbetaling af overskydende skat for 2013

Penge

29. august 2014 udbetaler Skattestyrelsen overskydende skatter for skatteåret 2013 på 149,1 mio. kr. til 22.834 personer.

Af de 149,1 mio. kr. er der ved modregning, indtræden og udlæg inddrevet 41,2 mio. kr. (ca. 28 % af den samlede udbetaling) til dækning af restancer til de offentlige.

25 mio. kr. er inddrevet til dækning af restancer til de Grønlandske kommuner, Ini, Iserit og Nukissiorfiit m. fl., de resterende 16,2 mio. kr. går til dækning af restancer til Grønlands Selvstyre.

Skatteydere hvis overskydende skat helt eller delvist er anvendt til dækning af restancer til det offentlige modtager særskilt underretning herom.

For dem der har oplyst bankkonto ved selvangivelsen for 2013 få udbetalt overskydende skat den 29. august 2014.

For dem der ikke har oplyst bank konto vil få tilsendt check den 29. august 2014.

I foråret 2014 udbetalte Skattestyrelsen overskydende skatter ved § 15 for skatteåret 2013 på 22,2 mio. kr. til 1.591 personer.

Af de 22,2 mio. kr. har der været modregning, indtræden og udlæg inddrevet 3,3 mio. kr. (ca. 15 % af den samlede udbetaling) til dækning af restancer til de offentlige.

2 mio. kr. er inddrevet til dækning af restancer til de Grønlandske kommuner, Ini, Iserit og Nukissiorfiit m. fl., de resterende 1,3 mio. kr. går til dækning af restancer til Grønlands Selvstyre.

Samtidig opkræves der restskatter for 2013 på 163,4 mio. kr. hos 9.525 skatteydere, heraf vil de 49,1 mio. kr. blive indregnet i forbindelse med forskudsregistreringen for 2015, medens de 114,3 mio. kr. opkræves i 3 rater med forfald den 01/09, 01/10 og 01/11-2014 og med sidste rettidige betalingsdag den 20. i hver af månederne.

Restskat til indregning i forskudsskatten 2015 kan indbetales frivilligt inden den 20. november 2014, således at man undgår rentetillæg på 6%. Oplysninger om betaling heraf fremgår af slutopgørelsen.

Skatteydere der har spørgsmål omkring udbetaling af overskydende skat henholdsvis opkrævning af restskat kan, når skatteyderen har modtaget slutopgørelse og underretning om evt. inddrivelse af restancer, bedes rettet til Grønlands Selvstyre, Skattestyrelsen, postboks 1605, 3900 Nuuk, tlf. + 299 34 65 10, mail: tax@nanoq.gl

Fra den 29/8-2014 kan du hente kopi af slutopgørelsen for skatteåret 2013 på Sullissivik.gl ved hjælp af NemId.