Justering af hvalroskvoter for 2014

Det er glædeligt at der sker en forøgelse af hvalroskvoter i Vestgrønland, især i Qaanaaq-området, siger medlem af Naalakkersuisoq Finn Karlsen.

Naalakkersuisut har d. 20. august 2014 godkendt en revideret fordeling af kvoter for hvalros for 2014. Dette sker efter ny biologisk rådgivning er kommet for perioden 2014-2018:

Tabel 1. Oversigt over kvoterne for hvalros efter ny rådgivning for 2014-2015.
Tal i parentes er de gældende kvoter.

Bestand

 

 

 

2012

 

 

 

2013

 

 

 

2014  

 

 

 

Biologisk rådgivning*

(Grønland og Canada)

 

 

 

Nordvest

 

 

 

64

 

 

 

64+10 [-12]#

 

 

 

(64-3) 83** +/-

 

 

 

   93 1)

 

 

 

Vest

 

 

 

61 [-2]#

 

 

 

61

 

 

 

(61)   69 +/-

 

 

 

 100 2)

 

 

 

Øst

 

 

 

18

 

 

 

18

 

 

 

(18)   18 +/-

 

 

 

 20    

 

 

 

I alt

 

 

 

143

 

 

 

143

 

 

 

(143) 176 +/-

 

 

 

 

 

 

 

*Rådgivning er fratrukket fangst fra Canada/Nunavut og mistede dyr.

** Der er fratrækket overfangster på 3 dyr fra 2013.

1) Angiver samlet bestands rådgivning, hvilket er inkl. anskudte/mistede dyr (3 % for Qaanaaq
    området), samt 4 dyr der tildeles Canada/Nunavut.
2) Samlet rådgivning, inkl. anskudte/mistede (struck & lost på 15% for Vestgrl.), samt 16 dyr som fanges i
    Canada/Nunavut.
**) Inklusive anskudte/mistede dyr (struck & lost på 11 % for Østgrønland)

#) Fratræk for overfangster fra forrige år.

#) I 2013 var der ekstra kvote på 10 dyr til Qaanaaq forvaltningsområde.

Fordeling af kvoter mellem forvaltningsområder 2014

For flere områder/bygder der deler en kvote, er tallet den samlede kvote for samtlige områder/bygder, der fremtræder i rækken (f.eks. Uummannaq, Qeqertarsuaq, Ilulissat, Qasigiannguit og Aasiaat har tilsammen en kvote på 19 hvalrosser).

Årsagen til at flere områder deler en kvote er, at hvalrossen i de berørte områder forekommer sporadisk.

For at sikre at kvoten opfanges, ønsker Departementet fangsten delt blandt de områder/bygder med lave fangsttal. Tal i parentes er fratræk for overskredet kvote i 2012 og 2013.

Fratræk i kvotefordelingen er baseret på indkomne særmeldingsskemaer pr. 16.04.2014 og kan blive justeret dersom det viser sig at overfangsten i enkelte områder i kvoteåret 2013 har været højere.

Fordeling af kvoter for hvalros

Nordvandet

 

 

 

Kvote 2012

 

 

 

Kvote 2013

 

 

 

Kvote 2014

 

 

 

Qaanaaq

 

 

 

64

 

 

 

(64+10) – (12)*

 

 

 

(64-3)  83*

 

 

 

 

Vestgrønland

 

 

 

Kvote 2012

 

 

 

Kvote 2013

 

 

 

Kvote 2014

 

 

 

Upernavik

 

 

 

8 (-1)*

 

 

 

8

 

 

 

(35) 39

 

 

 

Uummannaq

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

19

 

 

 

Qeqertarsuaq

 

 

 

Ilulissat

 

 

 

Qasigiannguit

 

 

 

Aasiaat

 

 

 

Kangaatsiaq

 

 

 

8

 

 

 

8

 

 

 

Sisimiut

 

 

 

22 (-1)*

 

 

 

22

 

 

 

(26) 30

 

 

 

Maniitsoq

 

 

 

4

 

 

 

4

 

 

 

 

Østgrønland

 

 

 

Kvote 2012

 

 

 

Kvote 2013

 

 

 

Kvote 2014

 

 

 

Ittoqqortoormiit

 

 

 

11

 

 

 

11

 

 

 

(18) 18

 

 

 

Ammassalik

 

 

 

7

 

 

 

7

 

 

 

*) Jf. lovgivning vil overskridelser fra kvoteåret 2013 blive fratrukket relevant forvaltningsområdes kvote efter fordelingen. Hvilket for Qaanaaq gælder med 3 dyr, der således er fratrukket for 2014.

Kvoterne fordeles til kommunerne som træffer afgørelse om hvorledes disse anvendes. F.eks. kan Qaasuitsup kommunia selv træffe afgørelse om hvor stor del af kommunens samlede kvote kan anvendes til lokalområdets selvforsyning eller til omstrejfende hvalrosser.

Lovgrundlag

I forbindelse med fangst af hvalros er de nærmere bestemmelser beskrevet i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 20 af 27. oktober 2006 om beskyttelse og fangst af hvalros.

Overføring af ubrugte kvoter – ”Carry-over”

Tidligere har det ikke været praksis at overføre ubrugte kvoter fra et kvoteår til det næste for hvalros.

Det skal meddeles at NAMMCO´s videnskabelige komité har konkluderet, at der ikke er biologiske argumenter imod carry-over. Dvs. ikke-opfangede restkvoter fra året før kan overføres til næste kvoteår.

Det er den ikke-akkumulerende metode, som skal bruges for første gang og fremadrettet. Overskridelser af kvoter som har forekommet i 2013 vil blive fratrukket.

Vedlagt som bilag er seneste biologiske rådgivning for hvalros.

For yderligere oplysninger, kontakt:
Afdelingschef Amalie Jessen, tlf: 34 53 04, e-mail:
amalie@nanoq.gl