Berigtigelse til AG´s artikel ”Slagsmål om ny topchef"


Dette på baggrund af flere faktuelle og grundlæggende fejl i Christian Schultz-Lorentzens artikel.

Først og fremmest har der ikke været et slagsmål i ansættelsesudvalget, som AG malerisk fremfører det, eller en dyb uenighed.

Det er heller ikke sådan, at ansættelsesudvalget laver en indstilling til Formanden for Naalakkersuisut (eller det samlede Naalakkersuisut) – beslutningen bliver nemlig taget i ansættelsesudvalget.

Det forholder sig heller ikke sådan, at Aviâja Helms ikke er kvalificeret, sådan som det bliver fremført – det er hun, for ellers ville beslutningen aldrig have været taget.

Det er heller ikke korrekt, at ansættelsen omtales på Selvstyret intranet ”Nanuaraq”, sådan som det bliver fremført.

For at rette den misforståelse, som journalisten øjensynligt baserer sin artikel på, og som er med til at skabe et fejlagtigt billede af sagens sammenhæng, er der behov for en klarlægning af, hvad der er foregået.

Stillingsopslaget havde en frist for indsendelse af ansøgninger den 23. Juli 2014. Formandens departement nedsatte i henhold til cirkulære af 1. Juni 2010 om inddragelse af medarbejdere ved ansættelse af månedslønnet personale i Grønlands Selvstyres centraladministration, et ansættelsesudvalg, til vurdering af ansøgere til den pågældende stilling.

Ansættelsesudvalget bestod af 5 medlemmer og i henhold til cirkulæret er det den personaleansvarlige chef (Departementschefen i Formandens Departement), som også er formanden for ansættelsesudvalget, der træffer den endelige afgørelse.

Der var modtaget 19 ansøgere, hvoraf de 4 mest kvalificerede blev inviteret til interview. På baggrund af samtalerne og Aviâja Helms kvalifikationer og erfaringer, vurderede et flertal i udvalget, at var den mest kvalificeret. Det er korrekt, at der afslutningsvist blev nævnt en anden kandidat, som også blev drøftet i den afsluttende del af processen. Men det har ikke givet anledning til slagsmål, eller dyb uenighed i udvalget, sådan som AG forsøger at give en opfattelse af. Det er formanden for ansættelsesudvalgets beslutning, hvem af kandidaterne, der skal tilbydes ansættelse. Og er der et flertal for én kandidat, så vil beslutningen alt andet lige være nemmere for formanden, end hvis formanden stod alene med en beslutning.

Såfremt der i udvalgets øjne er en bedre kandidat, så vil der naturligt også være et flertal for at pege på vedkommende – det er derfor der bliver nedsat et udvalg, for at hjælpe den ansættende chef, med at ansætte den mest kvalificeret kandidat i jobbet. Det har også været tilfældet her, hvor Aviâja Helms har været peget på, og er blevet valgt. Dette skete på udvalgets afsluttende møde mandag den 18. august 2014.

På baggrund af stillingens karakter, og placering, blev der af Formanden for ansættelsesudvalget lavet en orientering, til Naalakkersuisut, om beslutningen. Den blev efterfølgende taget til efterretning af Naalakkersuisut, hvilket skete onsdag den 20. august 2014.

I forlængelse af det blev medarbejderne på Repræsentationen i København orienteret om resultatet, hvilket skete onsdag den 20. August om aftenen, hvilket vil sige, at medarbejderne i København har læst informationen i løbet af torsdag den 21. august. I samme ombæring bestiller jeg Tusagisiivik (vores interne informationsafdeling) om at forberede en generel information til medarbejderne i centraladministrationen, herunder en pressemeddelelse. Da der er en del pres på hele systemet, herunder specifikt tolkebistand, i forbindelse med den deadlinen (26. august 2014) for indlevering af lovforslag med videre, til den kommende efterårssamling, kan de ikke garantere at nyheden kommer på med det samme, med mindre jeg vil have den prioriteret. Jeg ønsker ikke at prioritere nyheden på bekostning af arbejdet med materialet til Inatsisartut.

Torsdag den 21. august kontakter Christian Schultz-Lorentzen undertegnede for at få bekræftet at der havde været en uenighed i udvalget om Aviâjas ansættelse, hvilket jeg ikke kunne genkende. Han mente at det var meget interessant for offentligheden at modtage den information, og i tillæg ønskede han at få udleveret min information til medarbejderne på Repræsentationen. Jeg oplyste ham om, at jeg endnu ikke havde haft lejlighed til at informere alle medarbejdere i centraladministrationen, hvorfor jeg ikke ville videresende den information til ham, før det var gjort. Han oplyste mig om, at han så ønskede den udleveret ved at søge om aktindsigt, det bekræftede jeg overfor ham var en mulighed. Han fremsendte anmodningen om aktindsigt senere samme dag. Mere har jeg ikke drøftet med ham. Christian Schultz-Lorentzen har derfor ikke på noget tidspunkt modtaget en udmelding fra mig om, at jeg ikke vil udtale mig omkring ansættelsen, med henvisning til, at der var tale om en personalesag. Jeg har alene oplyst, at jeg skylder mine egne medarbejdere den information først, før jeg udtaler mig til pressen.

Søndag den 24. august er materialet til den interne og eksterne information om ansættelsen endnu ikke færdigt, og Christian Schultz-Lorentzen har i mellemtiden udsendt en faktuel forkert og mangelfuld artikel om forløbet og ansættelsen af Aviâja Helms.

Endvidere kan jeg oplyse, at vi har planlagt internt at bringe et portræt af Aviâja Helms overfor medarbejderne i centraladministrationen, når Tusagassiivik (informationsafdelingen), har haft lejlighed til at interviewe hende, for på den måde at sikre, at alle internt ved hvem hun er, og hvad hun bibringer jobbet i København. Det kunne, på baggrund af Christian Schultz-Lorentzens artikel måske være hensigtsmæssigt, at bringe den i et større forum.Med Venlig Hilsen

Svend Hardenberg, Departementchef, Landstyreformandens Departement

email: svha@nanoq.gl

Mobiltlf: 539936