Aleqa Hammond mødes med John Baird

Formanden for Naalakkersuisut mødtes sammen med den danske udenrigsminister Martin Lidegaard i dag med den canadiske udenrigsminister John Baird under dennes besøg i Danmark.

Mødet havde særligt fokus på samarbejdet i Arktisk Råd, grænsedragningsforhandlingerne imellem Kongeriget Danmark og Canada, EU’s sælskindsimportforbud og forbedring af arbejdskraftmobiliteten imellem Canada og Grønland.

Der var enighed imellem Danmark, Grønland og Canada om at der fremadrettet skal sikres yderligere fremdrift i grænsedragningsforhandlingerne, således at der snarest kan opnås enighed om de udestående spørgsmål, herunder spørgsmålet om Tartupaluk/Hans Island, imellem Canada og Kongeriget Danmark.

Også flyforbindelsen imellem Nuuk og Iqaluit blev drøftet, og Naalakkersuisut vil som opfølgning på mødet fortsætte dialogen omkring flyforbindelsen med den canadiske føderale regering og med Nunavut-regeringen.

Formand for Naalakkersuisut Aleqa Hammond udtalte efter mødet:

”Jeg har været glad for at kunne mødes med den canadiske udenrigsminister sammen med den danske udenrigsminister idag. Danmark og Grønland samarbejder tæt på mange områder, og vi står stærkt – også i forhold til vores internationale partnere - når vi sammen bidrager med vores respektive kompetencer.

Canada og Grønland har mange fælles interesser, og det er særligt tydeligt i Arktisk Råd hvor vi sammen arbejder for at skabe rammerne for en bæredygtig økonomisk vækst i Arktis uden at gå på kompromis med hverken hensynet til miljøet eller menneskers sundhed.

I forlængelse af mine samtaler med Nunavuts regeringsleder Peter Taptuna, Nunavut Tunngavik Inc.’s præsident Cathy Towtongie, og Canada’s føderale minister for miljø og Arktis Leona Aglukkaq, fik jeg også lejlighed til at drøfte udviklingen indenfor råstofsektoren i disse år, og behovet for at udforske mulighederne for at forbedre arbejdskraftmobiliteten – også imellem Canada og Grønland.

Vi har brug for hinandens kompetencer, og der er et stort potentiale for at skabe en udvikling, hvor vi bruger hinandens menneskelige ressourcer bedre. En positiv økonomisk udvikling i Arktis, bør også bidrage til at bringe de Arktiske befolkninger tættere på hinanden.

I forhold til EU’s sælskindsimportforbud, fik vi drøftet de igangværende forhandlinger imellem Canada og EU omkring sælskindsimportforbuddet, og vi fik slået fast at der er sammenfaldende interesser imellem Grønlands og Canada’s Inuitfangst.

Det er vigtigt at EU efter WTO-dommen, gør hvad den kan for at implementere en Inuit-undtagelse så den reelt kommer de Arktiske befolkninger til gode, og ikke som hidtil, skaber unødvendige modsætninger imellem Grønland og Canada.

Det var særligt vigtigt for mig, at grænsedragningsdiskussionen blev holdt i et trilateralt forum, hvor både Danmark, Grønland og Canada bidrager indenfor deres respektive kompetenceområder, og der var stor forståelse for Grønlands ønske om at fremskynde forhandlingerne, således at der snarest kan opnås enighed om de udestående spørgsmål, herunder spørgsmålet om Tartupaluk/Hans Island, imellem Canada og Kongeriget Danmark."