En balanceret løsning i udligningsspørgsmålet

Vittus Qujaukitsoq

Naalakkersuisut har vedtaget en midlertidig kommunal udligningsordning for 2015.

Det har desværre ikke været muligt at opnå enighed i udligningsdiskussionen kommunerne imellem.

Derfor har Naalakkersuisut har truffet en afgørelse om en ny udlignings- og bloktilskudsmodel, som kommer til at gælde for 2015.

Naalakkersuisut og kommunerne indgik den 22. januar 2014 en budgetsamarbejdsaftale og de fire kommuner, KANUKOKA og Naalakkersuisut lagde i den forbindelse op til at udforme en ny og mere hensigtsmæssig udligningsordning.

Parterne var enige om, at en ny ordning skulle være mere solidarisk ordning og hvile på objektive kriterier.

Trods mange møder og til trods for at samtlige fire kommuner fik foretaget og fremlagt en lang række forskellige modeller, kunne der ikke skabes enighed de fire kommuner imellem.

Kommunerne har hele tiden vidst, at hvis de ikke nåede til en fælles enighed, ville Naalakkersuisut træffe en afgørelse, så resultatet kunne indgå tidligt i kommunernes budgetlægning.

Naalakkersuisoq for finanser og Indenrigsanliggender Vittus Qujaukitsoq udtaler:

”Det er nødvendigt, at Naalakkersuisut nu træffer beslutning om en ny midlertidig model for 2015. Naalakkersuisut er klar over, at kommunerne ikke vil være udelt begejstrede for den midlertidige model for 2015. Nogle ville sikkert have gerne haft mere, og andre tilsvarende have afleveret mindre.

Naalakkersuisut finder beslutningen afbalanceret. Den giver samtidig kommunerne rimelig tid til at udarbejde deres budgetter for 2015. Det er op til de fire kommunalbestyrelser at prioritere inden for de nu kendte økonomiske rammer. Dette følger af kommunernes selvstyre.”

Arbejdet med en ny udligningsmodel har været vanskeliggjort af manglende data på en række områder.

Derfor er hovedvægten lagt på en fordeling ud fra kommunernes indbyggertal og aldersfordelingen blandt borgerne i den enkelte kommune. Det giver et solidt grundlag for at vurdere den enkelte kommunes udgiftsstruktur. Et bedre datagrundlag kunne dog have nuanceret billedet.

Vittus Qujaukitsoq udtaler i forlængelse heraf:

”Løsningen er måske ikke det perfekte politiske kompromis, men et udtryk for det muliges kunst. Naalakkersuisut vil sammen med Grønlands Statistik, kommunerne og Kanukoka prioritere at skabe et bedre datagrundlag til brug for en permanet udligningsordning fra 2016, som gerne skulle samle parterne. Det kræver en målrettet indsats, og arbejdet er allerede i gang.”

Beslutningen fremgår af nedenstående tabel.

Den medfører, at Kommune Kujalleq modtager 23 mio. kr. og Qaasuitsup Kommunia modtager 34 mio. kr.

Midlerne kommer fra de to andre kommuner, som bidrager med 54 mio. kr. fra Kommuneqarfik Sermersooq og Qeqqata Kommunia, der bidrager med 3 mio. kr.