Vedvarende energi og klimaforskning på dagsordenen

Naalakkersuisoq for Miljø og Natur, Kim Kielsen, er i denne uge vært for den danske Klima-, Energi- og Bygningsminister Rasmus Helveg Petersens besøg i Grønland.

På dagsordenen er blandt andet Grønlands vedvarende energiløsninger, det fælles grønlandsk-danske bidrag til klimaforskningen og samarbejdet om de internationale klimaforhandlinger.

I går, mandag, besøgte ministrene vandkraftværket i Buksefjorden, hvor ministrene havde en dialog om vedvarende energi i Grønland.

I dag bliver ministeren og hans delegation introduceret til nogle af de klimaforskningsprogrammer, som Grønland medvirker til på Grønlands Naturinstitut. Begge aktiviteter er eksempler på, hvordan Grønland bidrager til den globale klimadagsorden.

Under rundvisningen på Buksefjordsværket, der er Grønlands første og største vandkraftværk, kunne den danske minister blandt andet erfare, at vandkraftværket erstatter et traditionelt dieselværk og derved sparer omkring 35 millioner liter olie hvert år. Dette svarer til et sparet udslip af klimagasser på 92.000 tons CO2 årligt.

De kommende dage tager Kim Kielsen med den danske delegation til Sydgrønland, hvor der blandt andet er planlagt besøg på lokale fåreholdersteder, der med succes gør brug af vedvarende energiløsninger, der er tilpasset de særlige forhold.

Undervejs i programmet vil ministrene få lejlighed til at drøfte deres fælles ambition om at øge andelen af vedvarende energi samt tale om det grønlandsk-danske samarbejde frem mod den kommende klimakonference, der afholdes i december 2014 i Peru.

Ministrene afslutter besøget i Sydgrønland d. 21. august.