Kim Kielsen besøger Zackenberg

Kim Kielsen, Naalakkersuisoq for Miljø og Natur har sammen med Inatsisartuts Frednings- og Miljøudvalg netop besøgt forskningsstationerne Zackenberg og Daneborg i nationalparken i Nordøstgrønland. Formålet med besøget var at få et nærmere indblik i nationalparken og de arktiske økosystemer.

Det har været et stort ønske fra Kim Kielsens og Frednings- og Miljøudvalgets side at besøge nationalparken og Forskningsstationerne Zackenberg og Daneborg.

Kim Kielsen udtaler:

”Det er meget vigtigt for mig at få en bedre forståelse af naturen og forskningen i nationalparken og de forskellige ressourcer og interesser, der findes her. Der skal laves en langsigtet og bæredygtig plan for nationalparken, der gør, at vi beskytter nationalparken, samtidig med at vi som samfund udnytter dens muligheder. Dette besøg har givet os nyttige input til det videre arbejde med nationalparken. Forskningen i nationalparken er med til at give os den nyeste viden om vores klima, natur og miljø. Denne viden bruges både herhjemme, hvor vi skal forvalte vores natur og ressourcer til gavn og glæde for nuværende og kommende generationer, og internationalt i overvågning og beskyttelse af miljø og natur."

Udvalgsformand Saxtorph Didriksen udtaler på vegne af Frednings- og Miljøudvalget:

”Det har været utroligt informativt at besøge Zackenberg, særligt fordi der snart skal træffes beslutning om Zackenbergs fortsatte drift og rammerne for nationalparkens fremtid. Udvalget ønsker at sikre, at dette arbejde kan fortsætte. Vi mener, at det er en opgave der løses bedst i fællesskab. Nationalparken er fælles eje, og det arbejde, der udføres der, er til gavn for os alle.”

På forskningsstationerne Zackenberg og Daneborg overvåger forskere fra blandt andet Pinngortitaleriffik klimaforandringerne og deres påvirkning af de arktiske økosystemer - hvordan klimaændringerne påvirker plante- og dyrelivet til lands og til vands.

Herved bidrager de to forskningsstationer med vigtig viden ift. den nationale og internationale klimaindsats, ligesom forskningen generelt hjælper med til at sikre et solidt vidensbaseret grundlag for natur- og miljøforvaltningen i Grønland.

Nationalparken i Nordøstgrønland blev oprettet i 1974 og er verdens største nationalpark med et areal på 972.000 km2. Nationalparken indeholder en mangfoldighed af unikke geologiske formationer, landskabelige værdier, naturressourcer, fortidsminder samt råstoffer.


Ved yderligere spørgsmål kontakt venligst:

Ministersekretær Karen Motzfeldt, tlf. (+299) 562450, e-mail: karm@nanoq.gl

AC-Fuldmægtig Peter Longsholm Jølbæk, tlf. (+299) 345430, e-mail: pelj@nanoq.gl

eller Udvalgssekretær Jens Aalkjær, tlf. (+299 346239), e-mail: jens@ina.gl